Skype overvåker kinesiske brukere

Forskere avslørte et internt system som siler politisk følsomme tekstmeldinger.

Skype overvåker kinesiske brukere

Forskere avslørte et internt system som siler politisk følsomme tekstmeldinger.

Forskerne bak nettstedet Information Warfare Monitor ved University of Toronto i Canada har publisert en rapport der de analyserer hvordan den kinesiske delen av IP-telefoni- og tekstmeldingstjenesten Skype driver med politisk overvåking av sine brukere.

Den kinesiske utgaven av Skype går under navnet TOM-Skype, siden den er et felles tiltak mellom Ebay som eier skype, og TOM Online, internettavdelingen til Hongkong-selskapet TOM Group.

De kanadiske forskerne oppdaget flere usikrede og feilaktig konfigurerte servere tilhørende TOM-Skype. Nærmere undersøkelser av serverne avdekket at TOM-Skype rutinemessig filtrerer alle tekstmeldinger, og siler dem med et innhold som kinesiske myndigheter kan oppfatte som politisk følsomme.

De politisk følsomme meldingene ble kopiert og lagret før de ble formidlet, gjerne uten de støtende uttrykkene. Data vedrørende dem som sendt og mottok meldingene ble også lagret.

Listene over ordene som skulle utløse sensuren viste seg å være krypterte. Analysen av innholdet i de lagrede og ukrypterte meldingene lot forskerne rekonstruere de "forbudte ordene" som later til å styre overvåkingen. Blant disse er Falun Gong, Taiwan + uavhengighet, Kinas kommunistiske parti, demokrati, jordskjelv og melkepulver. Motivet for å sile etter ord som jordskjelv og melkepulver er at disse berører følsomme temaer i Kina: Oppfølging av jordskjelvofre, og den pågående skandalen med forgiftet morsmelkerstatning.

Overvåkingen registrerte også dem som brukte vanlig Skype til å utveksle meldinger med abonnenter til TOM-Skype. Overvåkingen gjaldt ikke talte samtaler.

På to måneder arkiverte serverne over 166.000 meldinger mellom til sammen 44.000 brukere. TOM-Skype har til sammen 69 millioner brukere. Tjenesten markedsføres blant annet med at den har kryptering, slik at brukerne ikke kan avlyttes. Det skal ha gjort den populær i kretser som er kritiske til regimet.

Forskerne fant ikke bevis for at kinesiske myndigheter fikk overført data fra overvåkingen.

Skype erkjenner forholdet. Overfor Wall Street Journal sier talsperson Jennifer Caukin at filteret som skal blokkere for bestemte ord i tekstmeldingene var blitt endret uten deres viten og vilje. Caukin sier Skype er forferdet over dette bruddet på personvern, og ber ydmykt om unnskyldning. Det arbeides intenst med TOM for å granske hva som har skjedd og hva som må gjøres for å rette opp situasjonen.

På sin side sier TOM at siden de er et kinesisk selskap, må de forholde seg til kinesiske lover og regler.

I august ble det meldt at Google, Microsoft og Yahoo samarbeider om å utarbeider felles kjøreregler i land med pågående nettsensur. Dette arbeidet ble utløst av flere tilfeller der selskapene hadde fått til dels svært hard kritikk fra ledende amerikanske politikere for å ha vært ettergivende for kinesisk sensur. Kjørereglene, som også europeiske selskaper som Vodafone og France Telecom er med på, skal formuleres slik at aktørene forpliktes til å fremme talefrihet og personvern, og til åpenhet i forhold til hvordan de i praksis forholder seg til reglene. Det antas at kjørereglene vil offentliggjøres i løpet av høsten. Det er ikke kjent om Skype er med på å utarbeide disse reglene.

    Les også:

Til toppen