BEDRIFTSTEKNOLOGI

Slag mot Googles prestisje

Los Angeles vil likevel ikke ha Google Mail til politiet, av sikkerhetsgrunner.

Google greier ikke å levere en e-posttjeneste som tilfredsstiller sikkerhetskravene til politiet i Los Angeles.
Google greier ikke å levere en e-posttjeneste som tilfredsstiller sikkerhetskravene til politiet i Los Angeles.
16. des. 2011 - 15:23

For litt over to år siden slo det ned som en bombe at byrådet i Los Angeles hadde valgt Google framfor blant annet Microsoft i et anbud om tjenester innen e-post, lynmeldinger, kalender og liknende for 30 000 ansatte. Avtalen var verdt 7,25 millioner dollar, og ble betraktet som et gjennombrudd for Googles bedriftstjenester.

Nå er det klart at Google er i trøbbel. Los Angeles Times skriver at byrådet har vedtatt at politi og påtalemyndighet ikke skal over på Googles tjenester, av sikkerhetsgrunner.

Det innebærer at brukertallet er redusert fra 30 000 til 17 000. Google har fått et alvorlig troverdighetsproblem, etter å ha markedsført Los Angeles som referanse for at deres bedriftstjenester i nettskyen tilfredsstiller strenge krav til håndtering av følsom informasjon.

I Norge kan tilfellet få betydning for hvordan Datatilsynet stiller seg til Narvik kommunes ønske om å bytte til Googles e-posttjenester. I Danmark nedla myndighetene allerede i sommer et generelt forbud mot Google Apps i kommunene.

Har Google lovet mer enn de evner å levere?

Selskapet anfører at de detaljerte sikkerhetskravene fra politiet og påtalemyndigheten i Los Angeles først ble lagt fram etter at kontrakten var underskrevet. De legger til at byrådet har erkjent at deres krav er formulert med tanke på at etatene skal ha fysisk kontroll over egne servere, og at de følgelig ikke under noen omstendigheter kan forenes med en nettskymodell. Spørsmålet er følgelig hvorvidt byrådet visste hva de gjorde da de underskrev avtalen.

Google peker på at deres nettskytjeneste nå er i bruk av byens øvrige 17 000 ansatte, og at over to millioner dollar følgelig er frigjort til andre formål.

Mot slutten av oktober i år publiserte Seeking Alpha en detaljert gjennomgang av hva som hadde skjedd med Googles leveranse til Los Angeles. Den tyder på at Googles framstilling er rosenrød.

Den opprinnelige planen var å flytte alle ansatte fra Groupwise – Novells e-post- og samhandlingssystem – til Gmail innen 31. desember 2009, for deretter raskt å fase ut Microsoft Office til fordel for andre Google-tjenester. Det siste har ennå ikke kommet i gang.

Seeking Alpha skriver om flere komplikasjoner svært tidlig i prosessen.

Byrådet skal for eksempel ha informert Google om at «deres» servere måtte holdes fysisk atskilt fra servere brukt for tjenester til andre kunder. Google svarte med å etablere «Google Apps for Government», der serverne tilordnet brukere innen offentlig forvaltning holdes atskilt fra alle andre.

Så viste det seg at den fysiske isolasjonen ikke var fullstendig: Maskinene som ble brukt til e-postarkivet ble ikke isolert.

Et annet tilbakeslag kom i forbindelse med politiets krav om sikkerhetsklarering til dem som skulle håndtere overføring av meldinger med følsom informasjon. Systemintegratoren som ifølge kontrakten skulle garantere dette, CSC, informerte byrådet at dette ville løses i løpet av oktober 2010. En uke før fristen sa Google at kravet ikke kunne etterkommes. Årsaken ble aldri oppgitt. Ifølge et notat fra analyseselskapet Gartner, var noen av de aktuelle serverne fysisk plassert i Europa, og det var uaktuelt å kreve amerikansk sikkerhetsklarering av personalet.

Poenget ser følgelig ut til å være at Google ikke har en gjennomtenkt tilnærming til tjenester beregnet på offentlig forvaltning. De har gått ut fra at «det som er bra for Google, er bra for Amerika», og har stilt seg uforstående da «Amerika» kommer med egne krav.

Lærekurven er nok bratt. Det gjenstår å se om Google akter å fullføre et nødvendig løp.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.