Slakter de politiske it-løftene

Her er Abelias tiltakspakke til politikerne.

Partiene avslører manglende kunnskap og ambisjoner for offentlig sektor, mener Abelia-sjef Paul Chaffey.
Partiene avslører manglende kunnskap og ambisjoner for offentlig sektor, mener Abelia-sjef Paul Chaffey.

Her er Abelias tiltakspakke til politikerne.

Abelia har evaluert de politiske partiene og deres løfter foran valget til høsten. Administrerende direktør Paul Chaffey mener resultatene på ikt og offentlig sektor er nedslående. Et paradoks er for eksempel at flere er opptatt av digitalisering av arkivmaterialet, men de omtaler ikke de gevinstene som økt elektronisk samhandling i helsesektoren kan gi.

Partiene avslører manglende kunnskap og ambisjoner for offentlig sektor.

Abelia gir nå partiene en tiltakspakke med fem politiske grep.

- Opprusting av offentlig sektor handler ikke om penger, sier Tarje Bjørgum, politisk rådgiver i Abelia. Det handler om å tenke nytt om oppgaveløsning. Andre land, som Danmark, Storbritannia og Obamas nye USA, satser målrettet på teknologi for å møte presset på offentlig sektor.

Abelia mener vi må se til bankene, som gjennom selvbetjeningsløsninger på nettet har skapt enorme gevinster. Offentlig sektor må også utnytte delingskulturen som har oppstått i kjølvannet av brukerstyrte tjenester som Youtube og Wikipedia.

– Vi har estimert direkte gevinster av bedre nettbaserte tjenester i offentlig sektor til mellom seks og ni milliarder per år, sier Bjørgum.

Brukerne må ses på som samarbeidspartnere istedet for at det offentlige skal utvikle tjenester fullt ut selv.

Norske elever er ofte mer kompetente på å ta i bruk teknologi enn lærerne. Derfor er obligatoriske kvalifiseringsprogram for lærere og skoleledere helt nødvendig, mener Abelia. – Fremtidens læreplaner må vektlegge faglig bruk av IKT, ikke bare ferdighetstrening som i dag, sier Bjørgum.

Nye og stabile rammebetingelser for forlag og andre produsenter av digitale læremidler er nødvendig.

Abelia peker på at helseaktørene ikke klarer å samhandle, til tross for at sektoren har firedoblet sin andel av statsbudsjettet de siste tiårene. - Fortsatt hører vi historier om at pasientjournaler kjøres med drosje mellom sykehus, sier Bjørgum.

Forskning viser at 20 prosent av arbeidstiden på et sykehus går med til å lete. Ultralydteknologi og RFID kan brukes til å merke alt fra sykehusutstyr til pasienter. En reell digital samhandling vil kreve både lovendringer, standardisering og økte investeringer.

Behandling og omsorg for mennesker med kroniske sykdommer kan flyttes hjem ved hjelp av ny teknologi. Smarthus og nettbaserte helsetjenester kan gi eldre mennesker trygghet og frigjøre varme hender i eldreomsorgen. Mens Danmark har bevilget tre milliarder til omsorgsteknologi innen kommunal pleie- og omsorg, finnes knapt nasjonal politikk på dette i Norge.

Abelia mener en nasjonal satsing på omsorgsteknologi kan oppnås ved å mobilisere forskningsmiljøene og næringslivet.

Abelia ønsker å utfordre dagens styringsstruktur. Budsjettene med sine ettårige perspektiv og mangel på skille mellom investering og drift er ikke egnet til satsinger på tvers av sektorer. Nye former for belønning må oppmuntre til samvirke mellom offentlige virksomheter. Abelia foreslår et nytt innovasjonsfond som kan finansiere tverrgående innovasjon internt i og mellom stat og kommune.

Til toppen