Slår sammen 13 statlige IT-avdelinger

Startskuddet har gått for samling av IT for departementene, og en sjef er nå på plass.

Startskuddet har gått for samling av IT for departementene, og en sjef er nå på plass.

Alle sentrale IT-funksjoner i regjeringskvartalet skal samles i Departementenes servicesenter. Dette ble planlagt under tidligere moderniseringsminister Morten A. Meyer og nå starter gjennomføringen for alvor.

Petter Møller har fått lederjobben i IKT-avdelingen. Sammen med 95 medarbeidere starter han i dag det praktiske arbeidet med samordning, bygging av ny infrastruktur, organisasjon og rutiner. I 2007 skal IT-systemene til Regjeringen fases inn for 13 av 18 departementer.

- Målsettingen med sammenslåingen er å sikre riktig kvalitet, lavere administrative totalkostnader og styrket datasikkerhet samt bedre service til de 4.000 brukerne som benytter departementenes infrastaruktur og IKT-tjenester, sier Petter Møller, i en pressemelding.

IT i det offentlige har i stor grad vært basert på prinsippet om at alle må finne opp kruttet hver for seg. Dette gjelder både mellom departementene, fylkeskommunene og kommunene. Det har vært svært lite koordinering av arbeidet, utover en del regionale samarbeid.

DSS IKT består av de gamle IT-avdelingene til Statens Forvaltningstjeneste og 13 av departementene.

Petter Møller har IT-utdanning fra Universitetet i Bergen, og har jobbet med IT-relatert virksomhet siden 1986. Han har hatt flere lederjobber i Moderniseringsdepartementet, Statens forvaltningstjeneste og Statens forurensningstilsyn. Møller kommer nå fra stillingen som avdelingsdirektør i Statens forvaltningstjeneste.

Spørsmålet er nå om denne samkjøringen kan bli starten på en mer sammenhengende IT-politikk. Dette kan bli nødvendig hvis det offentliges ambisjoner om å gjøre offentlige tjenester tilgjengelige på nett skal lykkes. Prosjektet med borgerportalen Minside har som ambisjon å gjøre flest mulig tjenester tilgjengelige fra samme portal. Dette krever en viss koordinering av de mange IT-systemene som benyttes av ulike etater, særlig hvis kommunale tjenester skal inkluderes.

Til toppen