Slår sammen digitale samlinger

Amerikanske universiteter med til sammen 600.000 studenter får ett felles digitalt bibliotek.

Slår sammen digitale samlinger

Amerikanske universiteter med til sammen 600.000 studenter får ett felles digitalt bibliotek.

To av de største gruppene av samarbeidende universiteter i USA går sammen om å opprette ett felles digitalt bibliotek: HathiTrust.

Hathi (uttales HA-ti) betyr «elefant» på hindi. Navnet skal symbolisere størrelse, evigvarende hukommelse, visdom og styrke.

HathiTrust skal omfatte gammelt og nytt materiale i digital form. Universitetene har samlinger som går flere århundrer tilbake i tid: Disse skal digitaliseres og legges inn i HathiTrust sammen med nye bøker, tidsskriftartikler og nytt digitalt materiale. Alt skal legges i et felles arkiv og være søkbart under ett. Materiale uten opphavsvern skal gjøres tilgjengelig direkte. Annet materiale skal gjøres tilgjengelig for søk.

Partene som står bak HathiTrust er et konsortium av tolv universiteter i midtvesten, kjent som Committee on Institutional Cooperation (CIC), og alle elleve bibliotek som sorterer under de mange avdelingene til University of California. Bibliotekene i California utgjør verdens største enhetlige universitetsbiblioteksystem, og har allerede en felles digital tjeneste, California Digital Library. CIC omfatter offentlige universiteter i delstatene Indiana, Illinois (inkludert University of Chicago), Iowa, Michigan, Minnesota, Ohio, Pennsylvania og Wisconsin. De to gruppene omfatter over 600 000 studenter og 360 000 ansatte, og står for om lag hver tiende ny amerikansk doktorgrad.

Per i dag omfatter HathiTrust mer enn to millioner bøker og rundt 750 millioner sider. Anslagsvis 16 prosent er uten opphavsvern. Digitalisering av nytt materiale pågår kontinuerlig, og i høy tempo, forsikres det.

Blant dem som bidrar til det løpende digitaliseringsarbeidet er Google. Både California-universitetene og CIC-institusjonene har fra før avtaler med prosjektet Google Book Search. Avtalene omfatter til sammen rundt ti millioner bind. Alle vil gjøres tilgjeng gjennom HathiTrust.

Partene sier at bruken av digitale ressurser gir nye muligheter innen forskning, utdanning og læring. De understreker samtidig at de teknologiske løsningene også skal sørge for den langsiktige forvaltningen av innholdet.

    Les også:

Til toppen