Slår sammen hjelp til innovasjon

Ansgar Gabrielsen vil samle støtten til forskning og kommersialisering i et nytt fellesselskap.

Ansgar Gabrielsen vil samle støtten til forskning og kommersialisering i et nytt fellesselskap.

Alle partier er enige om at Norge trenger mer forskning og utvikling. Som varslet 23. september foreslår regjeringen en effektivisering av dagens innsats. Dette skal skje ved at man slår sammen mange av de forskjellige organisasjonene som i dag sysler med forskning og utvikling til et nytt innovasjons- og internasjonaliseringsselskap.

Dette nye selskapet skal slå sammen Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

(SND), Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO), Norges Eksportråd og Norges

Turistråd i et felles selskap.

Her er hva Nærings- og handeldepartementet foreslår:

Selskapet vil forvalte virkemidler innenfor fire hovedkategorier:

- finansiering: tilskudds-, låne-, garanti- og fondsordninger

- rådgivning og kompetansehevende tiltak

- nettverk og infrastruktur

- profilering av norsk næringsliv i utlandet

Det nye selskapet får en forvaltningskapital på hele 30,35 milliarder kroner. Dette er penger som ikke skal brukes. De kommer på andre poster: Det er foreslått 400 millioner kroner til et såkornkapitalfond, 292 millioner kroner til internasjonalisering og profilering, 101 millioner kroner i forsknings og utviklingskontrakter.

Men i praksis gir ikke dette noen store endringer: Forsknings- og utviklingskontrakter er omorganisert, men ikke øket. Budsjettet til Forskningsrådet er økt fra 844 millioner kroner i fjor til 849 millioner i 2004.

Regjeringen gir også mer penger til bredbåndsutbygging. Tilskudd til høyhastighetskommunikasjon løftes fra 51 millioner kroner i år til 71 millioner neste år.

I budsjettet foreslår regjeringen at det såkalte AltInn-prosjektet formaliseres i et nytt permanent forvaltningsorgan. Prosjektet har hittil vært et samarbeidsprosjekt mellom

Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå for digital innrapportering.

Til toppen