Slår seg sammen om e-tjenester til helsevesenet

ErgoGroup (tidligere Posten SDS) og Profdoc etablerer Medix, et selskap som skal levere elektroniske tjenester til den norske helsesektor.

Medix skal etablere det helsevesenet i Norge har prøvd å få til i lang tid, en elektronisk formidlingssentral for å utveksle elektroniske meldinger mellom forskjellige parter i norsk helsesektor. Dette går frem av en pressemelding fra de to selskapene.

Medix skal levere en elektronisk meldingssentral som skal gjøre kommunikasjonen mellom primærlegen, apoteket og sykehuset langt enklere. Dette skal gjøres ved å sende informasjonen elektronisk i stedet for via post eller papir.

- Rikstrygdeverket regner med å spare 350 årsverk på å motta skjema elektronisk i stedet for på papir, sier Terje Grimstad, administrerende direktør i ErgoConsept, et av ErgoGroup selskapene som har stått sentralt i utviklingen av Medix teknologi.

Dette kan bli et meget lukrativt marked for ErgoGroup, siden helseminister Tore Tønne skal være orientert og interessert i planene. Dette er også grunnen til at Profdoc ble tatt inn i samarbeidet. Profdoc lager elektroniske journalsystemer for primærhelsetjenesten, og har omtrent 70 prosent av det norske markedet.

Terje Grimstad sier til digitoday.no at sikkerheten vil være på topp.

- Vi skal bruke Posten Elektroniske ID. Dette er det samme systemet som i dag er implementert i skattevesenets siste løsning. Der kan ingen sende eller motta uten den rette signaturen, hevder Grimstad overfor digitoday.no.

- Profdoc har gjennom denne alliansen tatt et langt steg videre med å øke verdien av den eksisterende kundebasen i Norge. I løpet av 2001 forventer Profdoc å generere vesentlige inntekter fra sitt nye forretningsområde, som har vært en del av selskapets langsiktige strategi siden 1999, sier konsernsjef i Profdoc Christian B. Teig.

Profdoc og ErgoGroup vil hver eie 50 prosent av det nye selskapet.

Les mer om: