Slår til mot utenlandske nettspill

Narvesen ønsker å stoppe de utenlandske nettspill-selskapene og satser på en omsetning på 5 milliarder i 2009.

Narvesen ønsker å stoppe de utenlandske nettspill-selskapene og satser på en omsetning på 5 milliarder i 2009.

I en komplisert transaksjon gjør Reitan-familien (gjennom Narvesen) og Røde Kors en storsatsning på pengespill, blant annet på Internett. Meningen er blant annet å skape en sterk norsk aktør før de utenlandske nettspill-selskapene tar over hele markedet.

"Spill via Internett blir stadig mer populært blant nordmenn og i fjor “forsvant” 1,5 milliarder til utenlandske spilloperatører, uten at det ble lagt igjen noe til gode formål i Norge. Vi mener derfor det er viktig at norske aktører får anledning til å utvikle konkurransedyktige spill på Internett", hevder Narvesen og Røde Kors.

"Narvesen kjøper selskapet Norske Spill fra Cee.TV og De 10 Humanitære AS i samarbeid med Norges Røde Kors. Norsk Rikstoto er invitert med i samarbeidet, og planen er å opprette Norges nest største spillselskap," skriver Narvesen i sin pressemelding.

"Det norske spillmarkedet er i omveltning, og nå er en ny sterk aktør under oppbygging. Partene akter å bli en stor leverandør av spillrelaterte tjenester i det norske markedet. Tanken er at det nye selskapet skal benytte seg av distribusjonsnettverket til Reitangruppen og øvrig norsk handel. Formålsmidlene vil være øremerket norske humanitære organisasjoner og norsk hestesport, hevder Narvesen"

- Det nye selskapet skal være en garantist for de fremtidige inntektene til norsk hestesport og de største humanitære organisasjonene i Norge. Dette vil sikre norske interesser i et marked som blir stadig mer internasjonalt. Både for norsk handel, Norsk Rikstoto, Røde Kors og andre humanitære organisasjoner vil denne etableringen være svært positiv, sier Narvesen-sjef Torstein Schroeder i Narvesen.

- Stortingets innføring av enerett til Norsk Tipping for drift av gevinstautomater, medfører reduserte inntekter for de humanitære organisasjonene. Dessuten utfordres Norsk Tipping-modellen stadig av europeisk rett. Vi støtter modellen, men de humanitære organisasjonene har behov for et alternativ og supplement til inntektene fra Norsk Tipping, sier spesialrådgiver i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Norske Spill ble opprettet i desember 2000 av De 10 Humanitære AS, som består av en rekke humanitære organisasjoner og Cee.TV, tidligere eid av Telenor Venture og Møller Invest. Selskapet fikk prøvetillatelse til pengespill på Internett, og ideen var å støtte humanitære formål og gi folk underholdning og spenning. Nå skal selskapet inn i en ny drakt med nye eiere. Spillet vil fremdeles være webbasert, men distribusjonen blir bedre i og med at kundene skal kunne benytte seg av konsoller ute i butikkene.

Selskapet opprettes ved at Narvesen kjøper 49% av aksjene i Norske Spill av Cee.TV, og de resterende 51% av aksjene av De 10 Humanitære AS. 50% av disse aksjene er solgt videre til Norges Røde Kors. Norsk Rikstoto er også invitert inn i samarbeidet.

Til toppen