Slåss mot patent på lenker

New York Times tar opp kampen.

Slåss mot patent på lenker

New York Times tar opp kampen.

Det amerikanske patentsystemet preges av å innvilge patenter av varierende kvalitet. Oppfinnelseshøyden kan være tvilsom. Svake patenter kan utfordres i rettsapparatet, men prosessen er både tidkrevende og kostbar.

Avgift på lenker

New York Times fronter nå en gruppe selskaper som er saksøkt for å sende tekstmeldinger som inneholder lenker til webinnhold, skriver Washington Post.

Denne «teknologien» er i USA patentert av oppfinneren Richard J. Helferich, som beskrev hvordan et slikt system fungerer i 1997. Ifølge avisen har han fått innvilget flere patenter på området, noe som gir ham rett til å saksøke selskaper som gjør dette uten tillatelse.

Selskapet hans, Helferich Patent Licensing (HPL), skal siden 2008 ha saksøkt i alt 23 selskaper, deriblant butikkjeden Best Buy og basketligaen NBA, for angivelig å ha krenket deres immatrielle rettigheter.

Patenttroll

HPL ser ut til å oppfylle alle kriterier til betegnelsen «patenttroll». De tilbyr ingen produkter eller tjenester. Selskapet er utelukkende opprettet for å inndrive lisensavgift for retten til å benytte seg av deres innvilgede patenter.

Forretningsmodellen beskrives som enkel. Selskaper som oppfattes å bryte patentene mottar et tilbud om å inngå et forlik, hvor de må betale en engangsavgift på 750.000 dollar.

- Mange selskaper velger å betale, for å slippe et langdrygt rettsoppgjør som kan koste millioner av dollar. Rundt 100 selskaper har allerede inngått forlik med HPL, inkludert Apple, Walt Disney og McDonald, skriver Washington Post.

Storavisen New York Times, tv-selskapet CBS og kleskjeden J.C. Penney er blant selskapene som har nektet å bla opp, og dermed ble saksøkt av Helferich.

Slåss tilbake

New York Times slåss nå mot lisenskravet i flere domstoler, ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP). Det inkluderer en distriktsdomstol i Chicago, der avisens advokater argumenterer for at HPL allerede mottar lisensavgift fra mobilprodusenter for den samme teknologien. Følgelig bør det ikke være anledning til å kreve dobbelt betalt ved å også gå etter innholdsleverandører.

Avisen forsøker samtidig å få patentet underkjent ved det amerikanske patentkontoret. Flere avgjørelser skal ha gått i New York Times' favør, men disse er anket av HPL. Det kan ta opptil 18 måneder før saken er endelig avgjort, ifølge AP.

Til toppen