Slåss om US West

På nytt brygger det opp til kamp om et av de store amerikanske teleselskapene. Qwest legger nå inn et konkurrerende bud på teleselskapene US West og Frontier, i et håp om å unngå at selskapene fusjonerer med Global Crossing.

På nytt brygger det opp til kamp om et av de store amerikanske teleselskapene. Qwest legger nå inn et konkurrerende bud på teleselskapene US West og Frontier, i et håp om å unngå at selskapene fusjonerer med Global Crossing.

Mens Global Crossing var villig til å betale 42 milliarder dollar i aksjer (320 millioner kroner) for US West og Frontier i budet lagt fram i mars og mai i år, legger Qwest Communications International Inc. kraftig på til 55 milliarder dollar i aksjer og kontanter (400 milliarder dollar).

Qwest har bygd opp et gigantisk bredbåndsnett i USA, og har også et sterk europeisk fotfeste etter kjøpet av EUnet International, foruten å ha etablert et joint venture med det nederlandske teleselskapet KNP.

At selskapet nå legger fram et konkurrerende bud på Gobal Crossing forteller hvor intens konkurransen er mellom de to relativt unge teleselskapene, som begge satser på en fremtiden innenfor bredbånd og Internett. Begge selskapene har vært attraktive børsselskap, selv om inntektene ikke alltid har reflektert de sterkt stigende aksjekursene.

Qwest har pr dato fire millioner kunder, blant annet etter oppkjøp av mindre teleselskap som LCI for 35 milliarder kroner og tyske Xlink Internet Service GmbH for nærmere 100 millioner kroner så sent som i februar i år. Sistnevnte selskap har nå blitt en del av EUnet-systemet.

Global Crossing er en helt fersk aktør, etablert i 1997 av finansmannen Gary Winnick og lokalisert til Bermuda. Selskapets hovedvirksomhet er foreløpig bare en telekabel mellom USA og Europa, kjøpt av Cable & Wireless for 800 millioner dollar tidligere i vår. Aksjene har imidlertid steget sterkt og nå ønsker selskapet flere kunder for å øke trafikken på denne kabelen.

US West er lokalisert til Denver i Colorado, og er det minste av de fem gjenværende Bell-selskapene med vel 25 millioner kunder i 14 i hovedsak tynt befolkede stater i den nordvestre delen av USA.

Frontier holder til i delstaten New York og driver både med lokal og rikstelefoni i hovedsak til næringslivskunder.

Joseph P. Nacchio, som er Qwests toppsjef, sier et intervju i forbindelse med budet at selskapets tilbud er suverent finansielt sett. - Qwest er et mye mer utviklet selskap enn Global Crossing, som bare har en plan. Nacchio sier til The Wall Street Journal at målet ikke er Global Crossing, selv om dette selskapet allerede har inngått avtaler om oppkjøp med US West og Frontier - målet er US West og Frontier. Qwest kjøper gjerne begge selskapene, men kan nøye seg med ett. Naccio sammenligner Qwest med MCIWorldCom, som er et resultat av at det mye mindre WorldCom i fjor høst kjøpte MCI. Om Qwest får gjennomslag for sitt bud vil dagens aksjeeiere i selskapet eie mindre enn halvparten av det nye selskapet etter en fusjon.

At US West nå er en het oppkjøpskandidat er slett ikke uventet. Tidligere eksempler viser at relativt ferske teleselskap, som har fått et kraftig børsoppsving på grunn av Internett-aktiviteter, gjerne overtar tradisjonelle teleselskap. Som i så mange andre tilfeller er det gjerne børsens reaksjoner som kan være det avgjørende for hvilke oppkjøp som lykkes. Børsen likte ikke Global Crossings bud på US West, i motsetning til selskapets bud på Frontier. Senere i dag kommer reaksjonene på Qwests oppkjøpsforsøk.

Qwest fikk nylig BellSouth inn på eiersiden med en andel på 10 prosent, noe som kan skapet problemer for en fusjon med et annet Bell-selskap. Qwest regner med stordriftsfordeler på 14 milliarder dollar i løpet av 2005 ved en fusjon.

Global Crossing kar ikke kommentert saken, mens både Frontier og US West bekrefter at de har mottatt ulike bud.

Til toppen