Slett IKT-jobbstatistikk fra SSB

Statistisk Sentralbyrå har ikke mye å stille opp med når IT-næringen ber om ferske statistikker for antall ansatte. De ferkeste tallene er to år gamle.

IT-ansvarlig i SSB, Per Øivind Kolbjørnsen, var onsdag i møte med IT-foreningene og ledelsen i SSB.

SSB har fått hard kritikk fra bransjeforeningene den siste tiden for svak statistikk innen IT. En talsmann for SSB sier til digi.no at det både er eksternt press og egen interesse som gjør at byrået nå vil bygge ut statistikken på IT-området.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien i Norge er relativt liten i nordisk sammenheng, viser tallene Statistisk Sentralbyrå har hentet inn fra 1996. IKT-næringen (Informasjonsteknologi og telekommunikasjon) er av stor betydning i alle de nordiske landene og omveltningene skjer hurtig.

I 1996 var 74.000 personer sysselsatt i denne næringen i Norge. Det utgjør seks prosent av den totale sysselsettingen i privat sektor. Tilsvarende tall for Sverige er 10,5 prosent. I Danmark og Finland var tallende henholdsvis 8,8 og 8,6 prosent.

Tallmaterialet er et resultat av et prosjektsamarbeid mellom de nordiske statistikkbyråene, og er delfinansiert av Nordisk Ministerråd, opplyser SSB i en pressemelding.

IKT-næringen består av produsenter og distributører av IKT-varer og tjenester (engroshandel, telekommunikasjon og konsulentvirksomhet). IKT-tjenester utgjør den klart største delen av IKT-næringen i alle de nordiske landene. I Norge jobber over 80 prosent av de sysselsatte i IKT-næringen innenfor IKT-tjenestevirksomhet.

Et fellestrekk i alle de nordiske landene er at de sysselsatte i IKT-næringen har høy utdannelse sammenlignet med generelt utdanningsnivå i privat sektor. 22 prosent av den norske arbeidsstyrken i IKT-industrien hadde utdannelse på universitetsnivå.

Til toppen