Slik beholder du dine ansatte

En ny undersøkelse konkluderer med at halvparten av de ansatte som i dag jakter på ny jobb ville blitt værende i sin gamle jobb dersom de hadde fått større utviklingsmuligheter.

En ny undersøkelse konkluderer med at halvparten av de ansatte som i dag jakter på ny jobb ville blitt værende i sin gamle jobb dersom de hadde fått større utviklingsmuligheter.

Mange bedrifter opplever at de ansatte slutter etter relativt kort tid. I IT-bransjen er det spesielt vanlig med hyppige jobbskifter. De siste årene har den såkalte turnoverprosenten ligget rundt 30 - det betyr at omtrent hver tredje IT-ansatt bytter jobb hvert år. Dette er dyrt for bedriftene, og de fleste bedriftsledere jobber for å legge forholdene til rette slik at de får beholde sine ansatte så lenge som mulig.

"Hadde vi fått større utviklingsmuligheter hadde vi blitt værende i jobben." Det mener halvparten av de kandidatene som deltok i rekrutteringsselskapet Joblines siste undersøkelse.

Bare 17 prosent av de spurte er mest opptatt av lønnen.

- I forhold til de andre faktorer skiller utviklingsmuligheter seg klart ut som det viktigste for kandidatene som svarte på undersøkelsen. Når vi vet at det koster flere hundre tusen å erstatte en medarbeider, og over en million å få en ny seniormedarbeider, er det underlig at bedrifter ikke gir sine ansatte de utfordringene som tar dem videre, sier Jobline-direktør Haakon Gellein i en pressemelding.


Videre viser undersøkelsen at kun én av åtte medarbeidere mener de vil bli mer fornøyd i jobbsituasjonen ved å få en bedre sjef.

- Ledernes oppgaver fremover blir å legge forholdene til rette for medarbeidernes behov og krav i langt større grad enn i dag. Hverdagen blir en kamp om å holde på de gode hodene og legge forholdene til rette for dem. Tiden der arbeidstakerne spurte hva de kunne gjøre for selskapet er nærmest forbi. Derfor er ledernes roller i organisasjonen blitt endret og hvem eller hva sjefen gjør blir mindre vesentlig, mener Gellein.

Arbeidstakerne er heller ikke så opptatt av større ansvar. Kun seks prosent sier at det vil gjøre dem lykkeligere på jobben.

- Det er et paradoks at folk ønsker større utviklingsmuligheter, men ikke mer ansvar, sier Gellein. Han tror dette også er en trend i tiden.

- Ansvar i seg selv er ikke noe de fleste har behov for. Titler og store kontorer er ikke lykken for dagens medarbeidere.

Gellein mener det er skremmende hvor lite bedrifter vet om de ansattes behov og ønsker, og forteller at dette er grunnen til at Jobline har utviklet en tjeneste for bedrifter som i større grad ønsker oversikt over sine ressurser, og kunne bruke dem optimalt for selskapet og for de ansatte.

- Vi er blitt en nasjon av rastløse arbeidstakere. Derfor må norske bedrifter omstille seg raskere og medarbeiderne må settes i sentrum. Kun da vil de lykkes, tror Gellein.

Til toppen