Slik beregner du hvor tilgjengelig du må være

En typisk tilgjengelighet innen e-handel er 99,4 prosent. Det betyr nedtid på 50 timer i året - og gir gjerne fem millioner dollar i direkte tap.

En typisk tilgjengelighet innen e-handel er 99,4 prosent. Det betyr nedtid på 50 timer i året - og gir gjerne fem millioner dollar i direkte tap.

Dette er et grovt anslag fra Forrester Research. På et arrangement i London tirsdag la Veritas Software fram en undersøkelse de har betalt Hurwitz Group for å gjennomføre, om risikostyring i e-handelsmiljøer.

Hurwitz-undersøkelsen går i nærmere detalj enn Forrester. Det legges fram ulike anslag for hva en times nedtid koster i forskjellig bransjer. Dessuten skilles det mellom direkte tap i omsetning, og tap anslått i forholdet til begrepet "return on opportunity" (ROO), det vil si anledningene som går tapt fordi kunden ikke kommer tilbake.

Det spesielle med e-handel i dag, ifølge Hurwitz, er at nedtid forårsaker dobbelt så mye tap av ROO som av direkte omsetning.

Innen finans og tilsvarende meklingstjenester - anslagene gjelder amerikanske forhold - er timetapet 5,5 millioner dollar i tapt omsetning og 10 millioner dollar i tapt ROO, til sammen 15,5 millioner dollar. For media er anslaget 133 tusen dollar pluss 266 tusen, altså 399 tusen dollar. Summene for detaljhandel og transport er henholdsvis 369 tusen dollar og 213 tusen dollar.

Hurwitz-rapporten oppfatter at 99,5 prosent oppetid er typisk når man investerer i kurante driftsløsninger. Det svarer til 43,7 timers nedtid i året. Det betyr at et finanssted uten ekstra tiltak for sikker og pålitelig drift taper over 733 millioner dollar i året, mens et transportsted taper over ti millioner.

Med "tre ganger ni", altså 99,9 prosent tilgjengelighet, er den årlige nedtiden 8,76 timer. Finansstedet reduserer tapet til 136 millioner dollar i året, mediestedet 3,5 millioner og transportstedet 1,9 millioner.

Antakelig vil investeringen i utstyr for å bedre tilgjengeligheten fra 99,5 prosent til 99,9 prosent ligge langt under disse forventede tapstallene.

Ytterligere beregninger etter denne modellen viser disse forventede reduksjonene i forventet tap:

Tapsreduksjon i millioner dollar når… ...tilgjengeligheten øker fra 99,9 til 99,99 prosent …tilgjengeligheten øker fra 99,99 til 99,999 prosent
finans 122,1 12,3
media 3,1 0,3
detalj 2,9 0,3
transport 1,7 0,2

Det vil med andre ord være svært lønnsomt for finansstedet å sørge for 99,999 prosent tilgjengelighet, mens det øvrige nettstedene kan nøye seg med det lavere nivået 99,99 prosent.

Les mer om drift av IT-systemer:


La nettbutikken følge sola verden rundt
Første demo av 32-noders Windows-klynge
Jiro blir til lagring som Java til programmering
90 prosent av IT-investeringen blir lagring
Foryngelseskur for sliten programvare
Linux-brannmur på 10 minutter
Virkelighetsnære tester kneler nesten alle nettsteder
Vern mot lugubre nedlastinger i arbeidstiden
CA Unicenter gratis til alle AMD-baserte PC-er

* * * * * * * * * * * *

Sjekk også ut digi.no/trend.

Til toppen