Slik blir 2005 for den norsk IT-bransjen

2004 ble et godt år og IDC spår enda litt bedre til neste år. Her er hovedtrekkene:

2004 ble et godt år og IDC spår enda litt bedre til neste år. Her er hovedtrekkene:

IDC er det eneste analyseselskapet som dekker Norge. Selskapet har nå oppdatert sin nordiske analyse og derunder Norge.

IDC mener at det norske IT-markedet vil vokse med fire prosent i år og den positive utviklingen vil aksellerer - IDC spår seks prosent vekst i 2005. Så spår IDC en svak avtagning i veksten i 2006 og 2007.

IDC mener den den viktigste driveren til vekst for bransjen er at stadig flere vil sette ut sin IT-drift (outsourcing). Stadig flere bransjer som hittil har sittet på gjerdet vil nå komme etter. I tillegg påpeker IDC fire andre markedsdrivere: Sikkerhet, teknologikonsolodering, industrikonsolidering og integrasjon på tvers av organisasjons-messige siloer

IDC har samlet sine andre hovedtall i grafen under. Søylenes høyde relaterer til tallene på venstre side av grafen. Søylene viser hvor mye hver av bransjen kjøper for. Tallene viser "ekstern IT-bruk" og omfatter alle budsjetter for innkjøp, men de dekker ikke kostander for interne IT-lønninger.

Den røde grafen viser vekst for de forskjellige bransjen og forholder seg til prosentskalaen på høyre side. Det er helsesektoren som peker seg ut.

digi.no har tidligere påpekt at det største IT-prosjektet i Norge egentlig er digitaliseringen av helsesektoren. Men fordi man ikke samler budsjetter på stat, fylke og kommunalt nivå er det ikke så lett å kvantifisere. Utviklingen understrekes likevel tungt av IDC som spår en 10 prosent vekst i helsesektorens IT-budsjetter.

EDB-sjef Endre Rangnes brukte IDC-tallene under en presentasjon i forrige uke og mener de ser fornuftige ut - med et unntak.

- Vi tror vekstanslagene for offentlig sektor er for lave, sa Rangnes i forrige uke.

Til toppen