Slik blir de nye reglene for CD- og DVD-kopiering

Norge må innføre nye EU-regler som blant annet begrenser mulighetene for kopiering. Slik blir reglene, mener bransjeorganisasjonen IFPI.

Norge må innføre nye EU-regler som blant annet begrenser mulighetene for kopiering. Slik blir reglene, mener bransjeorganisasjonen IFPI.

digi.no skrev i mai at Norge arbeider med innføringen av EUs såkalte Infosoc-direktiv - noe vi må på grunn av EØS-avtalen. Infosoc er et stort lovverk som påvirker mange sider av media og rettigheter. Men bakgrunnen er klar; Infosoc er et resultat av film- og musikkbransjens press på EU for å bremse piratkopiering.

Les også:

Direktivet skulle egentlig vært innført i Norge innen 22. desember, men er utsatt igjen - nå til sommeren 2003.


- Dette begynner å nærme seg Norges-rekord i utsettelser, mener Sæmund Fiskvik, sjef i platebransjenforeningen IFPI Norge. Dette er den femte eller sjette utsettelsen, forteller han.

Noe av forsinkelsen skyldes trolig at Kulturdepartementet sliter med muligheten man har for nasjonale tilpasninger. Departementet er foreløpig tilbakeholdne med hva man vil foreslå. digi.no kontaktet derfor Fiskvik og ba ham om en konkretisering av hva som blir lov og hva som blir straffbart. Han mener Norge ikke har noen mulighet til å forandre EU-reglene om kopiering.

I dag er det lovlig å ta "private" kopier av blant annet musikk og film du kjøper. I realiteten kjøper du en rettighet til å høre på musikk, for du kan ha flere fysiske eksemplarer på forskjellige steder (hjemme, bilen, osv) eller ta backup (små barn ødelegger fort en CD).

- Muligheten til å ta en kopi er ikke en rettighet - du har lov dersom det er mulig, forteller Fiskvik.

- Infosoc bevarer lovligheten av å ta en kopi, men det blir forbudt å bryte kopisperrer, noe som blant vil avklare fremtidige DVD-Jon-saker, sier Fiskvik til digi.no.

Med andre ord vil du bare kunne ta kopier hvis plate- eller filmselskapet ikke har lagt inn kopisperrer. digi.no spør derfor Fiskvik om ikke det vil bety at alle leverandører heretter vil legge inn slike sperrer for å selge mer:

- Generelt synes samfunnet synes at det er rimelig at man kan ta kopier til backup. Dette vet film- og musikkbransjen, og vil derfor være forsiktige med å innføre totale kopisperrer. Dette vil jo kunne ramme salget, sier Fiskvik til digi.no.

Det er mulighetene til kopiering til harddisk film- og platebransjen vil stoppe. Fiskvik tror derfor bransjen vil legge seg på en mellomvei med kopibeskyttelse som lar forbrukerelektronikk og PC-er med spesielle dataprogrammer kopiere CD-er og DVD-er direkte. Men du vil i utgangspunktet ikke kunne kopiere innholdet av platene som datafiler til harddisk.

Det er allerede lansert en rekke musikk-CD-er med sperrer for datalesing.

Fiskvik peker også på at Infosoc-direktivet vil innføre en avgift på innspillbare CD- og DVD-plater.

Les også:

Til toppen