Slik blir den europeiske nettnøytraliteten

Kommer ikke uten unntak.

Slik blir den europeiske nettnøytraliteten
EU skal innlemme nettnøytralitet i lovgivningen, men ikke uten unntak. Bilde: EFF/Wikimedia commons

Parlamentet, rådet og kommisjonen i EU kunngjorde i går at de ikke bare var blitt enige om å forby roamingavgifter i EU og EØS-området i juni 2017, slik digi.no omtalte her. De var også enige om å introdusere et sett med regler som skal sikre at internett forblir åpent i EU.

Begge deler anses som nøkkelelementer i et framtidig, indre marked for telekommunikasjon.

Les også: Mobiloperatører vil blokkere nettannonser 

Indre marked

Helt grunnleggende i et indre, digitalt marked er det EU-borgernes frihet til å få tilgang til eller å distribuere internett-innhold ikke må avhenge av hvilket land de er i.

Men EU-institusjonene har også blitt enige regler som forankrer nettnøytralitet i EU-lovgivningen.

Også i USA: Forbyr «forkjørsrett» på nett 

Blokkkering og struping

Det tillates ikke blokkering eller struping av innhold, applikasjoner eller tjenester på nettet. Alle europeere må kunne få tilgang til det åpne internett og alt innhold, og alle tjenesteleverandører må gis mulighet til å tilby sine tjenester via et åpent internett med høy kvalitet.

Reglene krever også at all trafikk skal behandles likt. Det betyr for eksempel at det ikke tillates betalt prioritering av trafikk i en internettaksess-tjeneste.

Derimot tillates det fornuftig trafikkstyring fra dag til dag i henhold til berettigede, tekniske behov. Men dette må gjøres uavhengig av opprinnelsen og destinasjonen til trafikken.

Med utgangspunkt i reell nettnøytralitet ser dette bra ut, men EU åpner for visse unntak. Noen av disse kan oppfattes som brudd på hele nøytraliteten.

Kommentar: Hva betyr nettnøytralitet for tingenes internett? 

Unntak

Unntakene som ikke er kontroversielle i noen særlig grad, handler stort sett om midlertidige tiltak for å stå imot trafikktopper, samt tiltak for å oppfylle krav fra domstoler eller for sørge for sikkerheten eller integriteten til nettverket.

Men unntakene omfatter også en mulighet til å garantere visse spesialiserte tjenester høyere kvalitet enn det som er mulig via det åpne internett basert på «best effort» – kall det gjerne hurtigfiler.

Blant eksemplene som nevnes er IPTV, videokonferanser med høy oppløsning og helsetjenester som telekirurgi.

Det understrekes dog at slike tjenester ikke kan selges som en erstatning til åpen interett-aksess, men som et tillegg.

Det vil være de nasjonale reguleringsmyndighetenes ansvar å overvåke og håndheve at reglene for det åpne internett blir fulgt.

Bakgrunn: Ett Europa - ett telemarked