Slik blir du uvenner med Google

Blir du for kreativ med å tilpasse deg søkemotorene, risikere du utestengning og svartelisting. Her er rådene:

Blir du for kreativ med å tilpasse deg søkemotorene, risikere du utestengning og svartelisting. Her er rådene:

Har ditt firma kjøpt optimaliseringstjenester for å bli mer synlig på søkemotorer? – Hvis du har vært uheldig med valg av leverandør, kan du risikere utestengning og svartelisting uten å vite om det.

Hver dag gjøres det 500 millioner søk på verdens søkemotorer. De fleste online shopping-transaksjoner starter på en eller annen måte med et søkemotor-søk. En god plassering på søkemotorer gir derfor direkte penger i kassa for de aller fleste kommersielle nett-tjenester. Og en god søkemotorplassering krever som regel både fagkunnskap og bevisst strategi.

Ikke rart, altså, at det finnes mange bedrifter som tilbyr slik søkemotoroptimalisering. Investeringen i fagkyndig hjelp er svært liten i forhold til den gevinsten som er å hente på gode plasseringer – og de pengene som er å spare på nettannonsering og kjøpt søkemotorplass.

Dessverre er også fristelsen stor for firmaer som leverer optimaliseringer til å benytte snarveier og luretriks. Typiske slike triks er ”link farming” (teknikker som hausser antallet linker inn til et nettsted og således bedrer posisjonen), ”cloaking” (opprettelse av spesielle søkemotorvennlige sider som ikke ment for reelle brukere, men kun for søkeroboter) og bruk av skjulte linker og tekst.

At selv store, seriøse norske bedrifter aksepterer slike triks på sine vegne, kan selvfølgelig henge sammen med at det er enklere og følgelig billigere å ”jukseoptimalisere” framfor å gjøre reelle kvalitetsforbedringer på sidene. Eller kanskje det rett og slett er slik at kunden ikke er klar over hvilken risiko som er forbundet med en slik strategi.

Denne risikoen er nemlig i virkeligheten så stor at den burde være uakseptabel for enhver seriøs nettaktør. 75% av alle søkemotor-søk – inkludert norske – går på en eller annen måte gjennom Google. Google sier eksplisitt i sin webmasterinformasjon at teknikker som cloaking og link farming kan gi grunn for permanent utelukkelse fra deres indeks.

Benytter du slike teknikker i dag, og har så langt unngått å bli fjernet, har du vært heldig – så langt. Det står nemlig hvem som helst fritt å sende inn Google’s spam-rapport (http://www.google.com/contact/spamreport.html). Den har til og med ferdige avkrysningsmuligheter for både doorway-sider, skjult tekst, cloaking, duplikat-sider og villedende omadresseringer.

En innrapportert side som finnes skyldig blir svartelistet og utestengt fra indeksering, og det skal svært godt gjøres å få registrert en ny oppføring på samme domene noen gang igjen.

Skal man kjøpe optimaliseringstjenester er det derfor avgjørende at man stiller følgende kontrollspørsmål til leverandøren:

- Opprettes det sider som ikke er del av min egen navigasjonsstruktur?

- Benyttes det strategier som gjør at søkemotor-robotene ser noe annet enn kundene ser?

- Optimaliseres hele nettstedet, eller gjelder tilbudet bare enkeltsider?

Hvis svaret på noen av disse spørsmålene er utilfredsstillende, gjør man lurest i å velge en annen leverandør.

Har du allerede kjøpt tjenester som utsetter deg for risiko, bør du naturligvis ta det opp med optimaliseringsselskapet (men har du selv kjent til og godtatt de teknikkene som er brukt, er det vanskelig å skyve ansvaret over på dem).

De kan muligens iverksette tiltak som reduserer din risiko – og kanskje kan de også bidra til en reell søkemotoroptimalisering basert på kodekvalitet, malverk og innholdstilpasning i stedet. Hvis du vil vite hvordan dette skal gjøres, bør du lese Google’s retningslinjer her: http://www.google.com/webmasters/guidelines.html

For naturligvis er det svært viktig å jobbe bevisst og målrettet for å få gode søkemotor-plasseringer. Det finnes bare ingen snarveier – dessverre, og heldigvis. Både søkemotor-brukere og seriøse informasjonsleverandører har nemlig felles interesse av at søketreffene er så gode og relevante som mulig.

Kriteriene for dette er og blir god kode, fortjente inn-linker og omfattende, høykvalitets innhold. Hvis noen prøver å selge deg søkemotoroptimalisering basert på andre virkemidler enn disse, er sannsynligheten stor for at det i virkeligheten er risiko for utestengning de selger.

Til toppen