Slik blir IT-bransjen i 2010

Det mangler ikke på kvalifiserte spådommer. Her er noen av de mest interessante.

Slik blir IT-bransjen i 2010

Det mangler ikke på kvalifiserte spådommer. Her er noen av de mest interessante.

En viktig del av analytikeres jobb er å ta utgangspunkt i dagens situasjon og forsøke å spå hvordan situasjonen vil utvikle seg over tid. Nå, rett før nyttår, har mange kommet med sitt syn på hva som vil skje av viktige begivenheter og trender innen IT-bransjen i 2010.

Bloggen Technobabble 2.0 har samlet spådommene fra en rekke kjente og mindre kjente aktører. Nedenfor følger et utvalg av disse.

Det store analyseselskapet IDC mener at IT-bransjen igjen vil se vekst i 2010. Veksten ventes å bli på 3,2 prosent, slik at man igjen kommer opp på samme totalomsetning som i 2008. Veksten ventes å bli på 3 prosent i telekom-markedet. Det meste av IT-veksten ventes å skje i kommende markeder. I land som Brasil, Russland, India og Kina ventes en vekst på mellom 8 og 13 prosent.

Både IDC og konkurrenten Gartner trekker fram nettskyen som en av teknologiene som vil modnes og vokse i 2010. Gartner mener at stadig flere av de store selskapene som i dag forbruker nettskytjenester, vil begynne å tilby slike tjenester selv.

IDC spår at antallet mobile enheter med Internett-tilgang vil passer én milliard i 2010 (Gartner mener tallet vil være 1,2 milliarder ved utgangen av 2010). IDC mener at antallet iPhone-applikasjoner vil tredobles i 2010, at antallet Android-applikasjoner vil femdobles og at Apples tavle-pc, «iPad», vil bli lansert.

2010 vil ifølge IDC være et år hvor forretningsapplikasjoner vil bli fundamentalt forvandlet. Applikasjonene vil smeltes sammen med programvare for sosiale nettverk, samarbeid og analyse inn i en ny generasjon med «sosialytiske» applikasjoner som vil utfordre markedslederne. Gartner spår også økt bruk av analyseverktøy i bedrifter for å forsøke å forutse hva som kan eller vil skje i framtiden.

Mange er misfornøyde med resultatet av klimakonferansen i København, men IDC mener at den vil føre til økte energikostnader og press mot IT-industrien. Men det vil også åpne for nye muligheter. Økning av blant annet drivstoffpriser vil ifølge Gartner kunne føre til mindre reising og mer bruk av telekonferanser og elektroniske dokumenter. IT-bransjen kan tilby verktøy som næringslivet kan bruke til å analysere og redusere sitt eget energiforbruk, for eksempel i forbindelse med transport.

Det ventes at en rekke bransjer vil komme ut av finanskrisen med en ny agenda hvor IT utgjør en viktigere faktor enn tidligere. Blant annet venter IDC at bruken av smarte målere, for eksempel av strømforbruk, samt bruken av elektroniske, medisinske journale, vil ta av.

Gartner mener at bedrifter i økende grad vil ta i bruk virtualisering på klientsiden. Dette vil medføre at valget av maskinvare og operativsystem blir mindre kritisk.

Veksten i salget flashminne ventes minst å dobles per år, så lenge prisene fortsetter å falle med samme takt som til nå.

Flere, blant annet CSS Insight og Julien Theys i Screen Digest regner med at det vil skje en del endringer i markedet for mobiltelefoner, men er ikke enige om detaljene. Det foreslås blant annet at Motorola og Palm vil kjøpes opp og at og Sony Ericsson vil splittes.

CSS Insight venter at minst to store, europeiske mobiloperatører vil slutte å subsidiere mobiltelefoner i løpet av 2010 og at minst ett europeisk land vil innføre skatt på mobiltelefoni.

Analyseselskapet mener dessuten at man bør se opp for Amazon som mobilaktør i 2010. Selskapet selger allerede både mobiltelefoner, mobiltilbehør og innhold, og har dessuten mulighet til å utnytte sine egne nettskyressurser til å tilby nesten hva de måtte være av tjenester.

CSS Insight mener også at Microsoft vil måtte portere Windows 7 til ARM-arkitekturen i 2010 for å kunne henge med i markedet for små netbooks.

Juniper Research mener at eksplosjonen i mobil datatrafikk vil føre til kraftig belastning på 3G-nettene og at dette vil føre til en endring i prismodellene. Selskapet mener at mobiler med NFC-støtte (Near Field Communication) blir tilgjengelige i butikken.

Til toppen