Slik blir IT-framtiden

Gartner har tittet i krystallkulen.

Slik blir IT-framtiden
Bilde: PantherMedia/Luca de Polo

Gartner har denne uken presentert det selskapet kaller for sine viktigste forutsigelser for IT-organisasjoner og IT-brukere i 2013 og framover.

– Prioriteringene til administrerende direktører må håndteres av IT-sjefer som forholder seg til en forsatt turbulent økonomi og en i økende grad usikker teknologiframtid, sier Daryl Plummer, administrerende visepresident i Gartner, i en pressemelding.

Han sier videre at IT-sjefer må prioritere på tvers av stadig flere områder, og at aktiviteter må koordineres i et mye større handlingsrom enn det IT-avdelingene tidligere kontrollerte.

– Resultatet er at tap av kontroll er noe som gjentas gjennom flere av forutsigelsene vi kommer med, sier Plummer.

Windows 8

Gartner mener at 90 prosent av bedriftene vil unngå bred utrulling av Windows i alle fall til etter 2015. Årsaken er Microsoft tunge satsing på berøringsgrensesnitt, noe de fleste bedrifter ikke er forberedt på å møte. Gartner tror at bedriftene vil ønske å vente på mer stabilitet før de tar skrittet.

Omveltning i mobilmarkedet

Gartner mener at tre av de fem største mobiltelefonmarkedet vil være kinesiske innen utgangen av 2014. Dette skyldes utviklingen i de fremvoksende markedene, hvor stadig flere som ikke har mobiltelefon fra før, snart vil kjøpe dette. Gartner mener at åpenheten til Android skaper nye markeder for leverandører som tidligere ikke hadde den nødvendige programvareekspertisen og teknologimulighetene. Analyseselskapet mener at Android og iOS vil dominere minst like mye som nå. Ved at stadig flere satser på Android, blir det vanskeligere for de tradisjonelle leverandørene å skille seg ut i mengden, hvor nyere aktører som Huawei og ZTE er spesielt aggressive. Unntaket er Samsung, som sammen med Apple vil dominere høyende-markedet.

«Big data» krever kunstnere

Gartner mener at etterspørselen etter «big data», behandlingen av svært store datasett, vil sørge for 4,4 millioner stillinger globalt inne 2015, men at bare én tredel av disse jobbene vil bli besatt. Utfordringen er knyttet til at bedriftene må skaffe folk med nye kunnskaper. Blant annet er kunnskaper innen dataadministrasjon, analyse og forretningsvirksomhet nødvendige for å hente ut verdi av de store datasettene. Det er også behov for kunstnere og designere for å visualisere dataene.

Redusert offshoring

Gartner mener av EU innen 2014 vil ha fått på plass direktiver som fører til lovgivning for å beskytte arbeidsplasser. Dette skal kunne redusere bruken av offshoring med 20 prosent fram mot 2016. Økende arbeidsledighet i EU-landene er en viktig drivkraft bak dette.

Asiatiske ansettelser i Vesten

Innen 2014 vil de fleste av IT-ansettelsene i de største, vestlige markedene skje i selskaper som har hovedkontor i Asia. Disse selskapene opplever tosifrede vekstrater og vil ifølge Gartner øke tilstedeværelse i disse markedene fram til og med 2015. Dette skjer samtidig med at de vestlige selskapene fortsatt vil forsøke å greie seg under påvirkning av den økonomiske krisen. Dette vil ifølge Gartner føre til økt bruk av industrialiserte IT-løsninger, noe som videre vil føre til reduserte behov for IT-personell i vestlige bedrifter.

Facebook

Innen 2017 vil 40 prosent av kontaktinformasjonen til bedrifter ha lekket over i Facebook via de ansattes økende bruk av samarbeidsapplikasjoner på mobile enheter. Applikasjoner for sosiale medier tilbyr gode muligheter for å oppnå nye kontakter, men skaper samtidig bekymring i bedriftene fordi skillet mellom bedriftskontrollerte applikasjoner og forbrukerapplikasjoner viskes vekk, slik at det blir vanskelig å kontrollere overføring av informasjon mellom disse.

Skadevare

Gartner mener at enheter som eies av de ansatte vil bli kompromittert i dobbelt så stor grad som bedriftseide enheter innen utgangen 2014. Dette viser erfaringer fra universiteter og høyskoler. Disse har ingen kontroll over studentenes enheter, men må sørge for å sikre nettverkene sine ved å håndheve regler som kontrollerer nettverkstilgangen. BYOD-trenden (Bring Your Own Device) er på full fart inn i bedrifter også, og disse må sørge for innføre klare regler for hvilke ansatteide enheter som skal tillates og hvilke som forbys tilgang til bedriftsnettverkene. I BYOD-perioden, som Gartner kaller den, må IT-sikkerhetsfolk følge nøye med på sårbarhetskunngjøringer og sikkerhetsrelaterte hendelser knyttet til mobile enheter, for deretter å svare med passende policyoppdateringer.

Mer investering i smart driftsteknologi

Gartner mener at investeringene i programvare som følge av spredningen av smart driftsteknologi vil øke med 25 prosent i løpet 2014. I stedet for «dumme» apparater som salgsautomater, medisinsk utstyr, skipsmotorer eller parkometre, vil disse nå ha programvare innebygd, samt sensorer som er knyttet til Internett for å opprette eller motta datastrømmer. Gartner mener at denne maskin-til-maskin-kommunikasjonen vil kunne føre til betydelige, nye programvarekostnader av flere årsaker, inkludert lisensavgifter fra tradisjonelle programvareleverandører i de tilfellene hvor enhetene bare indirekte berører programvareleverandørenes applikasjoner.

«Gamification»

Bruken av spillmekanismer innen områder som ikke har noe med spill å gjøre, vil øke i store bedrifter. Gartner mener at 40 prosent av Global 1000-virksomhetene vil bruke slike mekanismer for å omforme forretningsdriften. Analyseselskapet skriver at 70 slike omforminger feiler på grunn av mangel på engasjement. Spilldesignere bruker tilbakemeldinger, målinger og incentiver for å holde på interessent til spillerne. Det samme kan bedrifter gjøre, ifølge Gartner, for å oppnå det nødvendige engasjementet for endringene i forretningsdriften. Analyseselskapet mener at markedet for gamification vil tidobles i løpet av de neste fire årene.

Elektronikk til å kle på seg

Gartner tror at markedet for smart elektronikk som er integrert i alt fra sko, tatoveringer og tilbehør som smykker, vil vokse fram som til en industri med omsetning på 10 milliarder dollar innen 2016. Det meste vil være i løpesko, enheter for registrering av fysiske aktiviteter, kommunikasjonsenheter for bruk i øret, samt enheter for automatisk insulinforsyning til diabetikere. Gartner mener at IT-sjefer må vurdere hvordan data fra slik elektronikk kan brukes til å forbedre produktiviteten til ansatte, sporingen av aktiva og arbeidsflyten i bedriften. Slik bærbar elektronikk kan også gi annonsører og forhandlere mer detaljert informasjon, noe som kan brukes i forbindelse med rettet markedsføring og annonsering.

Konsolidering

Gartner mener at konsolidering i markedet vil føre til at en relativt stor andel av de 100 største leverandørene av IT-tjenester vil forsvinne innen 2014. Årsaken er trender som nettsky, big data, mobilitet og sosiale medier, sammen med fortsatt økonomisk usikkerhet globalt. Analyseselskapet mener at 15 prosent av omsetningen til de største oursoursingselskapene vil spises opp av billige nettskyløsninger. Samtidig vil mer enn 20 prosent av de største bestillerne av IT-tjenester vil forsvinne gjennom oppkjøp og sammenslåinger fordi de ikke har investert nok i industrialisering og verdiøkende tjenester. Dette vil i sin tur redusere markedet for aktører som utelukkende tilbyr IT-tjenester.

Gartner mener av IT-sjefer bør vurdere på nytt hvilke leverandører og typer av leverandører de bruker for IT-tjenester, med spesiell interesse for nettskytilbydere med støtte for strategier knyttet til informasjon, mobil og sosial.

Mer utdypende informasjon om forutsigelsene er tilgjengelig her.

Les mer om: