Slik blir man godt lønnet SAP-konsulent

Bransjen skriker etter SAP-konsulenter og erfarne folk får 700.000 i året. Her er kravene og veien frem.

Bransjen skriker etter SAP-konsulenter og erfarne folk får 700.000 i året. Her er kravene og veien frem.

digi.no har snakket med en rekke konsulentselskaper gjennom høsten og vinteren. På spørsmålet om hva som er mest etterspurt er svaret samstemt: Konsulenter som kan tilpasse og få på plass forretningssystemet SAP.

- Kunnskapen henger høyt og erfarne SAP-konsulenter er blant de best lønnede i bransjen med opptil 700.000 kroner i årslønn, sier kursleder Ane Amundsen i konsulentselskapet Bouvet til digi.no.

Suget etter SAP-konsulenter understerkes av at IBM har fått sysselsatt alle sine SAP-folk når andre fase av Forsvarets Golf-prosjekt ble utsatt. Det kan ha vært 70-80 personer.

For å dekke etterspørselen jobber SAP Norge på spreng for å øke utdanningsmulighetene. Selskapet undertegnet i fjor sommer kurskontrakt med de to norske utdanningssentrene Bouvet og Høyskolen i Stavanger som nå kan sertifisere SAP-konsulenter.

For å bli SAP-konsulent, må man ta det såkalte SAP-Akademiet. Hver modul krever fem dager for å bli sertifisert. I løpet av 25 dager, har konsulenten vært igjennom de fem mest vanlige modulene innkjøp, logistikk, personal, økonomi og salg og distribusjon.

De norske utdanningssentrene har store forventninger til SAP. Tidligere har det vært tradisjon at bedrifter har sendt konsulentene sine til Europa, gjerne da til hovedkontoret Waldorf. England er også et frekventert kurssted i tillegg til USA.

- Vi erfarer at mange ønsker lokale kurs velkommen. Det er ikke fullt så glamorøst å gå på kurs fra ni om morgenen til sent på ettermiddagen over ti dager i utlandet. Ofte er det ikke så mye annet man får tid til, sier Amundsen.

I fjor ble det sertifisert rundt 50 SAP-konsulenter i Norge. I alt tilbyr SAP rundt 1.100 forskjellige kurs. Bouvet har prioritert å sette sammen mellom 30 og 40 kurs som de mener det er størst marked for. Noen velger fem dagers kurs, men flere andre kan avvikles på mellom to og tre dager.

Foreløpig har Bouvet ikke kjørt full pakke på SAP-akademiet, men vurderer å komme i gang med det. Mye etterspurt er HR-kurs (personal), logistikk, portalkurs og beslutningsstøtte («business intelligence»). Per i dag kjører Bouvet mellom 10 til 15 forskjellige kurs bare på HR.

Prisen på SAP-kurs koster mellom 4 til 5.000 per dag. Inkludert i prisen er dokumentasjon og instruktør. Reiser man til utlandet må man i tillegg påregne flybillett, diett og hotell.

Konsulentene som ønsker SAP-kompetanse kommer fra partnere til SAP Norge som i dag er blant annet Accenture, IBM, Capgemini, Deloitte og Ementor. I tillegg kjører Bouvet et samarbeid med Aetat og fristilte IT-folk som fra før har utviklingserfaring og prosjektledelse.

Amundsen forteller til digi.no at Bouvet ofte har besøk av konsulenter fra både svensker, dansker, finner og fra USA og Europa for øvrig. Denne uken har Bouvet kursdeltakere fra Kroatia og England.

- Mange finner det åpenbart eksotisk å komme til Norge på kurs, sier Amundsen.

Bouvet har en klar strategi om å gjennomføre kursene selv med bare tre til fire deltakere. Målet er mellom seks og syv. Da er det lønnsom butikk.

- SAP er blant de kursene som vi tjener penger på. I tillegg har vi i dag en stor etterspørsel etter Microsofts .net kompetanse og Java, innrømmer Amundsen til digi.no.

Konsulentavdelingen i SAP Norge er i løpet av 2004 blitt omorganisert til en nordisk enhet, og kontoret i Norge har i dag 40 konsulenter med bostedsadresse i Norge.

- Tidlig på året opplevde vi at alle våre konsulenter var «utsolgt», men med en nordisk enhet får vi større fleksibilitet. Totalt er det nå 250 SAP konsulenter som jobber i SAP Nordic, sier SAP-sjefen Øystein Jåtog-Rød.

Til toppen