BEDRIFTSTEKNOLOGI

Slik blir Microsofts SQL Server 2008

SQL Server er et av Microsoft mest vellykkede produkter. Det har gitt selskapet noen utfordringer.

Harald BrombachHarald BrombachNyhetsleder
15. mai 2008 - 07:58

I slutten av februar skulle Microsoft lansere 2008-utgavene av tre av selskapets viktigste produkter, Windows Server, Visual Studio og SQL Server. Men lanseringen av den sistnevnte ble bare en papirlansering. Den fysiske lanseringen vil ikke skje før i august.

Jon Jahren, som er produktsjef for blant annet SQL Server hos Microsoft Norge, forteller til digi.no om årsaken til at ikke alle tre produktene likevel ikke ble tilgjengelig samtidig.

- Utgivelsen av produkter planlegges ett til halvannet år før lansering. Alle som har jobbet med programvare, vet at ting ofte tar litt mer tid. Man visste allerede da at man ikke kunne garantere noe, og vi har vært nøye med å ta forbehold om dette. I SQL Servers tilfelle trengte man mer tid til testing, forteller Jahren.

Jahren vil likevel ikke si at SQL Server 2008 er forsinket.

- SQL Server har en utgivelsessyklus på 24 til 36 måneder. SQL Server 2005 kom i november 2005. Med en utgivelse av SQL Server 2008 i august er vi likevel innenfor løftene.

Jahren anser databasen som det mest sentrale i de fleste IT-systemer. Dersom den ikke er dønn stabil, funger det ikke.

- SQL Server har ikke hatt et eneste kritisk sikkerhetshull siden juli 2003, uten at vi har gjort noe stort nummer ut av dette. Man kan likevel ikke garantere at det ikke vil skje i morgen, sier Jahren.

Det siste alvorlige sikkerhetshullet skyldtes ifølge Jahren en oppdatering som ble sluppet av Microsoft sommeren 2002. Et halvår senere ble den utnyttet av ormen SQL Slammer.

- Det tok bare timer før 100.000-vis av åpne servere ble rammet, sier Jahren.

Etter dette innførte Microsoft det selskapet kalles Secure Development Lifecycle (SDL).

- 25 prosent av utviklingsbudsjettet ble satt av til sikkerhet. Dette innebærer blant annet av hver eneste av utvikler i det tusen mann store SQL-teamet også skal designe sikkerhetstester. Denne erfaringen ble så tatt i bruk av Vista- og Windows Server-teamene, forteller Jahren.

- Vi prøver derfor å fokusere på å møte trender i markedet. 2008-utgaven utgis ikke for å fikse mangler eller feil. I dag er status for SQL Server 2005 at den er i Service Pack 2-fasen. I april 2007 introduserte Microsoft ISM (Incremental Servicing Model).

- Med åtte ukers syklus utgis det en Cumulative Update (CU) med feilfikser. Seks slik er blitt utgitt til nå. Disse skal i utgangspunktet erstatte servicepakker, men ikke alle kundene har lagt merke til dette. Mange etterspør derfor fortsatt servicepakker til SQL Server 2005.

«Ifølge Jahren skal Microsoft derfor komme med en tredje servicepakke SQL Server 2005 mot slutten 2008. Den vil kunne lastes ned fra en offentlig tilgjengelig server og vil oppsummere alle CU-ene.

Jon Jahren foran Microsoft Norges kommende lokaler.
Jon Jahren foran Microsoft Norges kommende lokaler.

Jahren mener en av utfordringene knyttet til utviklingen av SQL Server 2008 har vært at 2005-utgaven er dønn stabil.

- Vi prøver derfor å fokusere på å møte trender i markedet. 2008-utgaven utgis ikke for å fikse mangler eller feil, hevder Jahren.

- Vi føler at vi allerede har levert på sikkerhet og ytelse.

Nyhetene til SQL Server 2008 kan deles inn i tre områder. De skal primært dekke kundebehov innen områdene pålitelighet, produktivitet og beslutningsstøtte.

- Mange kunder har behov for konsolidering i større datasentra. De får større løsninger med flere brukere, nye datatyper, for eksempel GPS- og RFID-data. I en bank, for eksempel, har de ansatte gått over fra å være kundebehandlere til mer å være kunnskapsarbeidere. Det krever mer tilgang til dataene og mer funksjonalitet.

Et annet behov oppstår når bedrifter fusjonerer.

- Bedriftene kan da trenge fleksibilitet og skaleringsmuligheter over kort tid. Kanskje antallet brukere eller datamengden tidobles.

En annen utfordring knyttet til større bedrifter, er globaliseringen.

- Dette har fjernet servicevinduet om natten. Nå må tjenestene være tilgjengelige døgnet rundt.

- Det stilles tøffere krav til sporbarhet. Man skal kunne se hvem som har sett personsensitive opplysninger Mange bedrifter opplever også strengere regulatoriske krav, gjennom blant annet EuroSOX.

- Det stilles tøffere krav til sporbarhet. Man skal kunne se hvem som har sett personsensitive opplysninger, for eksempel. Prosessen for dette skal eies av en person som ikke er database-administrator, sier Jahren.

Nyhetene i SQL Server 2008 skal svare på disse oppfordringene,

Et punkt er støtte for større klynger. Nå støttes opptil 16 noder. Samtidig mener Jahren at terskelen for å komme i gang med klynger er redusert.

- Windows Server 2008 har en egen tjeneste som sjekker om systemet duger for bruk i klynger. Den vil fortelle om Microsoft kan supportere løsningen. På den måten støttes mye mer forskjellig maskinvare enn tidligere.

SQL Server 2008 har støtte for flere maskinvarebaserte oppetidsteknikker. Dette inkluderer hotswap av CPU og minne – begge deler vil automatisk tas i bruk av databaseserveren.

Tilknyttet funksjonen for speiling av dataservere som ble inkludert i 2005-utgaven, støttes nå en teknikk som kalles Automatic Page Repair. Dette innebærer ifølge Jahren at dersom det oppstår en Page Error på en server, kan den automatisk fikses uten nedetid ved å hente data fra den andre serveren.

- SQL Server 2008 har nå støtte for Transparent Data Encryption (TDE). Dette betyr at hele databasen kan krypteres, og ved kopiering til en annen server, kan ikke databasen leses uten å bruke samme sertifikat som den opprinnelige kopien, forteller Jahren.

Den nye versjonen har støtte for en revideringstjeneste som kan gi brukere tilgang til en logg for sporing av aksess, samt en infrastruktur som skal håndtere dette på en enkel måte.

Jahren forteller at maskinvarekarakteristikken til servere har endret seg med årene, slik at CPU ikke lenger er en ressurs det er knapphet på. Dette betyr at man kan bruke med prosessorkraft til blant annet å komprimere data.

SQL Server 2008 har støtte for komprimering av data med mange forskjellige teknikker. Dette, sammen med enkelte relativt nye datatyper, skal gi betydelig redusert lagringsbehov, uten tap av ytelse.

Jahren forteller at andre oppgaver som gjerne krever mye prosessorkraft i SQL Server, er kompilering av Transact- SQL, i tillegg til diverse algoritmer for behandling av store datasett.

- SQL Server tar bruk av dynamiske forhold, slik som antall brukere og tilgjengelig minne, for å velge hvilken algoritme som skal brukes. Det brukes ulike ”query-planer” som det velges fra, for å lage kompilerte planer som kjøres, sier Jahren og legger til at det er mange matematikere i utviklingsteamet for SQL Server.

En trend hos de største kundene i Norge, er at de stadig får flere servere, men ikke flere databaseadministratorer. For å gjøre jobben enklere for administratorene, tar SQL Server 2008 i bruk policybasert administrasjon, basert på rammeverket DMF (Declarative Management Framework).

- Man kan ha én eller flere instanser av serveren på den fysiske serveren. Hver serverinstans har ulike objekter, for blant annet login/sikkerhet, tabeller konfigurasjon. Objektene kalles ofte for fasetter. Hver av disse har visse egenskaper, forteller Jahren.

- Brukerne er ofte kjent med policyer fra Active Directory. Dette er nyttig for alle med mer enn én SQL-server. En policy består av en rekke egenskap/verdi-par. Et eksempel på dette kan være at alle tabellnavn skal starte med ’tbl%’ eller at alle tabeller må ha en nonclustered index på fremmednøkler”

Policyene kan rulle ut til en rekke servere. Disse kan serverne kan så valideres eller håndheves med jevne mellomrom.

- Brukerne er ofte kjent med policyer fra Active Directory. Dette er nyttig for alle med mer enn én SQL-server. Det gir større forutsigbarhet fordi alle serverne er satt opp likt, uten mulighet for at enkelte servere er satt opp på en annen måte. Det er ellers lett å gå i surr når man har ansvar for mange ulike systemer.

SQL Server 2008 inkluderer også noe som kalles «Resource Governor».

- På en SQL-instans med 4-5 applikasjoner, kan man omfordele ressurser og prioriteter til applikasjonene på samme database. For eksempel at en applikasjon maks får bruke én CPU og 100 megabytes med minne. Dette er spesielt nyttig hvis man har brukere som benytter lite kritiske, men belastende applikasjoner, forteller Jahren.

Performance Studio er en annen nyhet i SQL Server 2008. Dette er en ny komponent i Management Studio, hvor man fra før har kunnet plugge inn egne management-rapporter, for eksempel systemvisninger over konfigurasjoner og ytelsesdata, samt øyeblikksbilder over hvor fulle databasene er, hvem som bruker dem og lignende.

- Nå får man levert med et dashbord og mulighet til å sette opp en database som akkumulerer ytelsesdata. Man kan sette opp en datacollector som samler inn data fra bildet, for eksempel hvert femtende minutt, forklarer Jahren.

Dette gir mulighet til å gjøre historisk analyse av ytelsesdata, for eksempel «page life expectancy».

- Da kan man hva verdien er nå, denne måneden, forrige måned, samme måned i fjor, også videre. Dette gjør det enklere å gjøre trendanalyse og å forutse kritiske verdier.

Typisk overvåkes slik som I/O, CPU, minne, nettverk og spesifikke SQL Server-tall. Selve innsamling av dataene skal ifølge Jahren foregå skånsomt, uten særlig ytelsestap.

For utviklere som tar i bruk SQL Server, går trenden mot modelldrevet utvikling og en SOA-tilnærming også for databasenære operasjoner. Det har blitt lettere å lage frakoblede applikasjoner, men det har vært veldig vanskelig å håndtere synkroniseringslogikken.

- SQL Server 2008 er tett integrert med Visual Studion 2008, som nå har en egen arbeidsflate for å jobbe med SQL Server 2008-databaser. Denne bygger videre på utrulling av SQLCRL-objekter, som ble introdusert i forrige utgave, forteller Jahren.

Visual Studio 2008 kommer dessuten i en egen DB-utgave med utvidet arbeidsflate for blant annet testing og debugging.

Nå introduseres også utvidelser av ADO .Net 3.5 med synkroniseringstjenester for SQL Server. Dette skal sikre den synkroniseringen mellom lokalt datalager på klienten og til sentrale servere. ADO .Net Entity Framework og LINQ støtte sørger for enkel utvikling av objektet mot databasen. Dette er spesielt rettet utviklere som ønsker å være så lite nede i databasen som mulig.

- Men man vil ikke alltid få like mye ytelse fra databasen med dette. Det avhenger først og fremst om det er på databaselaget eller applikasjonslaget det er mest å hente, forklarer Jahren.

SQL Server 2008 har fått støtte for flere nye datatyper, først og fremst for spatiale eller romlige geometri- og geografidata.

- SQL Server 2008 tilbyr et sett med metoder for operasjoner på spatiale data. Den støtter OSC, Open Spatial Consortium, som har laget en åpen standard for utveksling av slike data, men vi har laget noen få egne utvidelser til OSC, forteller Jahren.

Ved lanseringen kommer Microsoft ifølge Jahren til å kunngjøre at dataene vil kunne utveksles med systemer fra leverandører som Intergraph, Autodesk, Bentley og ESRI. I tillegg skal alle kartapplikasjoner som ta i bruk spatiale data på denne måten, benytte dataene. Dette gjelder Microsofts Virtual Earth, men også Google Earth.

WinFS-teknologien, som opprinnelig skulle ha vært med i det som etter hvert ble til Windows Vista, begynner å komme til syne i SQL Server 2008. Dette betyr at databasesystemet har fått støtte for integrasjon med filsystemet, slik at man blant annet kan ta en databasefilgruppe og mappe filer til en katalog på filsystemet ved hjelp av kolonne attributten Filestream.

Dette støtter ifølge Jahren filer som er større enn 2 gigabytes i databasen, og det loves bedre ytelse enn tidligere, noe man skal kunne merke allerede på filer som er større enn 1 megabyte.

Filene vil være tilgjengelig for brukere via Windows Utforsker/Explorer.

Den siste gruppen av trender Microsoft denne gang har fokusert på, er inne beslutningsstøtte (BI - Business Intelligence).

- Trenden nå er at organisasjonene blir mer demokratiske og at BI er noe som skal gjøres tilgjengelig for flere. Tidligere har slike systemer vært rettet mot toppledelsen, og de er blitt bygget og priset på en slik måte at det har vært vanskelig å rulle dette ut mot en større del av organisasjonen. Bedriftene trenger nå en BI-arkitektur som tilbyr byggesteiner for slikt som ad hoc-rapportering og self service-rapportering basert på Office-plattformen, samt muligheten til å kunne bygge videre på tidligere investeringer, mener Jahren.

- Word har en integrasjon med reporting services, slik at man via Word kan gjengi rapporter. Mange rapporter mest tekst og litt tabeller. I neste versjon vil det komm en Word-designet for reporting services, sier Jahren.

Fra selskapet Dundas Software har Microsoft kjøpt ulike teknologier for datavisualisering, som er integrert i SQL Server 2008, og det skal nå være mye enklere å designe OLAP-kuber. Ved hjelp av smarttags får utviklerne sanntids tilbakemeldinger om best practises, hvordan ting bør gjøres.

Ifølge Jahren har SQL Server 2008 tre BI-tjenester, SSIS (SQL Server Integration Services) med enkel ETL (Extraction, Transformation and Loading), SSAS (SQL Server Analysis Services) med OLAP for interne brukere med Office Excel og SSRS (SQL Server Reporting Services), som nå støtter Internett-basert rapportutrulling.

- SSRS er enklere å bruke for eksterne brukere, blant annet med støtte for flere operativsystemer og mer maskinvare.

I tillegg nevner Jahren mye bedre Sharepoint-integrasjone, noe som vil støttes gjennom neste servicepakke til Sharepoint.

- Alt er basert på behov vi hører fra kundene, implementert på en brukervennlig måte. For Microsoft betyr innovasjon ikke bare å være tidlig ute med ny teknologi – innovasjon betyr minst like mye å være tidlig ute med å gjøre teknologi tilgjengelig og forretningsmessig interessant for det store markedet, avslutter Jahren.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.