Slik blir Tele-Tormod lederen i Norden

Etter fredagens avtale med British Telecom, kan også Telenor-sjef Tormod Hermansen kjempe om lederrollen i det nordiske telemarkedet.

Etter fredagens avtale med British Telecom, kan også Telenor-sjef Tormod Hermansen kjempe om lederrollen i det nordiske telemarkedet.

For den viktigste avklaringen som Telenor har fått er at selskapet ikke lenger er bundet av den aksjonæravtalen med BT, som hindret nordmennene i å gå i gang med egen tele- og mobilvirksomhet utenom Telenordia.

Men Telenor har også fått en annen viktig avklaring. Den gir selskapet tilgang til i overkant av 30 milliarder kroner å handle for, ettersom Stortinget fredag vedtok at staten kan selge seg ned til en eierandel på 34 prosent. At denne skjer nå er neppe tilfeldig. Opprinnelig ønsket Telenor å avklare Sverige-satsingen før sommeren. Trolig kan en vente de første trekkene i løpet av få uker.

Fra før har Telenor antydet investeringsmulighetene uten at selskapet ødelegger kredittratingen sin ligger på mellom 15 og 20 milliarder kroner.I kampen om de nordiske telekundene sitter Telenor og konsernsjef Tormod Hermansen svært godt til. Selskapet har lite gjeld og har derfor en handlefrihet mange europeiske teleselskap kan misunne dem.


Hva slags muligheter er det egentlig Telenor sitter med?

Telenor står nå fritt til å inngå avtaler med hvem en vil i det viktigste svenske markedet. Dermed kan Telenor for eksempel tenkes å inngå en utbyggingsavtale med UMTS-konsortiet der Hi3G, Europolitan og Orange Sverige er eierne for å få tilgang til et svensk UMTS-mobilnett. Men dermed vil Telenor også måtte konkurrere med to nye UMTS-aktører om kundene i det modne svenske mobilmarkedet. Dette vil koste betydelige summer og ikke minst ta lang tid.

Mest sannsynlig vil Telenors inngang i det svenske mobilmarkedet derfor være gjennom et samarbeid eller oppkjøp av en av de eksisterende mobiloperatørene i Sverige. Siden Telia er nesten utelukket etter to tidligere fusjonsforsøk, i det minste så lenge Marianne Nivert sitter som konsernsjef, må en se nærmere på Tele2 AB og Europolitan. Begge selskapene er børsnotert i dag med en markedsverdi på henholdsvis 55 milliarder og 25 milliarder kroner.

Om Telenor kjøper Tele2 vil nordmennene få tilgang til mobilvirksomhet som omfatter 2,5 millioner kunder i Sverige - pluss en avtale om å samarbeide med utbyggingen av et UMTS-nett i Sverige. Telia vil neppe like det, men Telenor vil nok like en samarbeidspartner på nettutbygging i Sverige, og der er Telia den absolutt beste kandidaten.

Med Tele2 får Telenor dessuten tilgang til den største fastnettutfordreren i Sverige, der virksomheten med fordel kan fusjoneres med Telenordia. Dette vil blant annet skape den største svenske Internett-operatøren. Telenor vil også få tilgang til de største fastnettutfordrerne i Danmark og Norge. Sistnevnte må nok selges, og her kan NetCom og Telia være en aktuell kjøper. Telenor får også tilgang til en finsk UMTS-lisens, men ikke så mange kunder. Med Tele2 følger også en mangslungen utenlandsportefølje som inkluderer mobillisenser i Baltikum og Luxemburg, samt fastnettvirksomhet i mange europeiske land.

I Europolitan får Telenor derimot bare tak i en del av det svenske mobilmarkedet. Selskapet er i dag et av de mest veldrevne mobilvirksomhetene i Europa, med solide kunder som ringer mye. Faktisk er det ingen mobilkunder i Norden som ringer mer per kunde enn Europolitans kunder.

I Finland er begge mobilselskapene av en viss størrelse, Sonera og Elisa aktuelle kandidater. Sonera er størst og har fra før et utmerket samarbeid med Telenor, men sitter med et par bomber i lasten. Selskapets aggressive UMTS-satsing i fjor skaffet dem lisenser i både Spania og Tyskland (og Norge), og det er ikke lenger sett på som spesielt positive aktiva i regnskapet. Operasjonen i Tyskland har Sonera sagt at en vil selge seg ned i, men markedsprisene er svært dårlige for denne type selskap nå. Med Sonera kommer også en betydelig portefølje av baltisk mobilvirksomhet, som Sonera eier sammen med Telia. Sonera har knappe 2,5 millioner mobilkunder, mot Elisas halvannen millioner.

Svenske medier skriver at Telia vil bygge opp en allianse av nordiske teleselskap under navnet Nordic Telecom. Lykkes Telia, vil en med Tele Danmark og Sonera på laget kunne smykke seg med posisjoner som nummer en i alle nordiske land, unntatt Norge.

Et ikke unaturlig mottrekk fra Telenors side kan være Tele2 eller Europolitan i Sverige og den aktøren av Sonera og Elisa som ikke velger å delta i Telia-konsortiet. Telenor vil da sitte som førsteaktør i Norge, første- eller andreaktør i Finland, andreaktør i Danmark og andre- eller tredjeaktør i Sverige.

For Telenors del vil en da også, spesielt med Telenor som overtakende selskap, ikke lenger være i den samme gode økonomiske posisjonen som i dag.

Analytikere mener at Telenor ikke tar skade av tilsynelatende å være satt noe på sidelinjen i den nordiske telekonsolideringen.

Men akkurat dét er det minst sannsynlige scenariet for Telenor og Tormod Hermansen.

Til toppen