Desktop App Converter

Slik blir vanlige Windows-programmer «universelle»

Krever i utgangspunktet null programmering.

Slik blir vanlige Windows-programmer «universelle»
(Bilde: Microsoft )

Krever i utgangspunktet null programmering.

Blant nyhetene Microsoft kunngjorde under Build-konferansen er at verktøyet for å konvertere tradisjonell Windows-programvare, basert på for eksempel Win32 eller .NET, til den nye Universal Windows Platform (UWP) som er en del av Windows 10, nå er lansert.

Verktøyet, som tidligere har blitt kalt for Project Centennial, heter nå Desktop App Converter.

Ansatte i Microsoft holdt i går et ganske langt foredrag om dette, men i skrivende stund er ikke videoopptaket fra dette foredraget tilgjengelig ennå. Det er derimot et opptak av en grunnleggende demonstrasjon av hvordan det hele gjøres i praksis (se videoen nedenfor).

Gjort på minutter

I demonstrasjonen tar Avneet Singh og David Tepper utgangspunkt i den vanlige Windows-utgaven av multimedieavspilleren VLC. Selv om dette er et verktøy basert på åpen og tilgjengelig kildekode, er det ikke nødvendig å ha tilgang til kildekoden for å konvertere programvaren til å kjøres som en del av UWP.

Selve konverteringsverktøyet finnes i utgaver som enten kan kjøres i det vanlige kommandolinjevinduet eller i PowerShell. Den første delen av konverteringen gjøres ved at installasjonsverktøyet til programvaren man ønsker å konvertere, kjøres under kontroll av konverteringsverktøyet.

«Virtuelt filsystem»

I stedet for at programvaren blir installert på systemet, registrerer konverteringsverktøyet alle endringer som gjøres og lagrer dette i en egen mappe som framstår som et virtuelt filsystem hvor med hele den velkjente mappestrukturen, inkludert Windows og Program Files. Men endringene som installasjonsprogramvaren har gjort i filsystemet, er inkludert.

Tilsvarende blir endringer som installasjonsverktøyet ønsker å gjøre i Windows-registeret, lagret i en separat fil. Dessuten opprettes det en XML-basert manifestfil.

Når konverteringen er ferdig, bruker man verktøyet makeappx.exe til å pakke hele mappen til .appX-fil. Deretter kan det installeres i Windows 10 ved hjelp av kommandoen add-appxpackage.

Må integreres manuelt

Gjør man bare dette, dukker appen opp i startmenyen, men den er i liten grad integrert med operativsystemet. Blant annet mangler den egne ikoner, og eventuell tilknytning til filtyper, mangler helt.

For å få dette til å funger, må man legge til noen utvidelser i manifestfilen. Noen av disse er vist i videoen over, noen er dokumentert her, mens informasjon om noen nyere utvidelser først vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Hensikten

UWP-apper, som Microsoft kaller dem på denne siden, har noen fordeler som mange vil kunne sette pris på. Blant annet er installeringen, og dersom også avinstalleringen, langt ryddigere enn det som kan være tilfelle med vanlige Windows-programvare.

UWP-apper kan dessuten støtte nyere funksjonalitet som Live Tiles-oppdateringer, push-baserte varsler, bakgrunnsoppgaver og andre app-tjenester som tilbys i UWP. Dessuten skal de kunne kjøres på alle Windows-enheter, distribuert gjennom Windows Store, eller installert ved hjelp av sideloading eller MDM (Mobile Device Management).

Til toppen