Slik blir vilkårene for ID-monopolet

Konkurransetilsynet godkjenner BBS som monopolist på elektronisk ID under bestemte vilkår.

Konkurransetilsynet godkjenner BBS som monopolist på elektronisk ID under bestemte vilkår.

Det ble forrige mandag gjort kjent at Bankenes Betalingssentral (BBS) vant anbudet på Norges sikkerhetsportal. Dette åpner for elektronisk ID for sikker pålogging i offentlige etater.

    Les også:

Moderniseringsdepartementet har tidligere vært svært opptatt av konkurranse, og man har valgt å ikke lage et statlig digitalt ID-kort til alle i Norge fordi man var fornøyd med de kommersielle tilbudene.

Selv om BBS vant sikkerhetsportalen, har Moderniseringsdepartementet ikke firt på konkurransekravet som er stilt til PKI i offentlig sektor.

Markeds- og informasjonssjef Stein-Arne Tjore i BBS bekreftet til digi.no på torsdag at Brønnøysundregistrene har valgt sertifikater fra Buypass, Telenor og ErgoGroup.

Dermed er det klart at den største publikums-PKI-en, BankID, er utelukket i den prestisjefylte sikkerhetsportalen.

Departementet har fulgt BBS med argusøyne etter at selskapet i februar kjøpte ZebSign fra ErgoGroup og Telenor. I februar var BBS og ZebSign de to eneste leverandørene i PKI-markedet, som innebar at BBS hadde fått en markedsandel 100 prosent etter gjennomføringen av foretakssammenslutningen.

I 2004 var BBSs omsetning knyttet til basis PKI-tjenester 35 millioner kroner og ZebSigns omsetning på 17 millioner kroner. Dette gir en markedsandeler på henholdsvis 67,3 og 32,7 prosent.

Markedet for PKI-tjenester er fremdeles i startfasen, og Buypass har i mellomtiden blitt føyd til. Buypass er en ID-leverandør som utsteder tippekort for Norsk Tipping, og som er eid i fellesskap av Posten og Norsk Tipping.

Buypass registrerte seg som kvalifisert leverandør av basis PKI-tjenester hos Post- og teletilsynet 10. mai 2005, og benyttet tidligere ZebSign som leverandør av basis PKI-tjenester. Buypass vil i all hovedsak utstede sertifikater til eget bruk og er foreløpig ikke tilbyder av sertifikater i konkurranse med BBS.

Konkurransetilsynets bekymring i saken har vært at kjøpet kan gjøre at PKI-baserte tjenester tilbys til høyere pris eller dårligere vilkår enn ellers, og at BBS kan få mindre press på å drive kostnadseffektivt.

Tilsynet har særlig vært opptatt av at eventuell diskriminering på vilkår eller pris mellom BBS’ kunder kan skape problemer for konkurransen i helt andre markeder.

I forrige uke ble det kjent at Konkurransetilsynet har godkjent BBS som PKI-monopolist under forutsetning av at partene oppfyller krav om videresalg til tredjepart på såkalte ikke-diskriminerende vilkår.

Dette er samme type vilkår som Telenor må følge når de gir bredbåndsaktørene tilgang til kobbernettet.

I tillegg skal kundene gis mulighet til å sjekke at dette blir overholdt av BBS.

Telenor og ErgoGroup har en kjøpsavtale med BBS som blant annet regulerer pris og vilkår, og som også gir mulighet for å kontrollere at BBS leverer tjenester til konkurransedyktige betingelser.

Disse tre vilkår stilles fra Konkurransetilsynet:

  1. BBS pålegges å tilby PKI-tjenester til ikke-diskriminerende vilkår.
  2. Det må anvendes en ikke-diskriminerende prismodell.
  3. BBS pålegges en klausus i kontrakten, der ID-leverandører får muligheter til å sjekke hvorvidt disse vilkårene overholdes.

ID-leverandører er tredjepart som utarbeider spesifikasjonen for sertifikatene hos en basis PKI-leverandør, for eksempel banker som benytter PKI i sine smartkort, teleselskaper som tilbyr PKI-tjenester i forbindelse med mobiltelefonabonnement, eller postselskaper som tilbyr e-signaturløsninger.

Kravene vil gjelde i en periode på fem år fremover, og det endelige vedtaket skjer senere i sommer.

Til toppen