BEDRIFTSTEKNOLOGI

– Slik bør «BI» defineres

Beslutningsstøtte og analyse fordrer også mobil og samhandling, sier Gartner.

Evnen til interaktiv visuell analyse på mobile plattformer er uomgjengelig for plattformer for beslutningsstøtte, mener Gartner. Bildet viser Qlikview betjent fra et nettbrett.
Evnen til interaktiv visuell analyse på mobile plattformer er uomgjengelig for plattformer for beslutningsstøtte, mener Gartner. Bildet viser Qlikview betjent fra et nettbrett. Bilde: QlikTech

Gartner har utgitt en ny utgave av sin «magiske kvadrant» for beslutningsstøtte, også kalt BI for «business intelligence». Rapporten heter nå «Business Intelligence and Analytics Platforms» for å understreke den økte betydningen av egenskaper innen analyse.

Rapporten er gratis tilgjengelig mot registrering, fra Qliktech. Sammen med IBM, Information Builders, Microsoft, MicroStrategy, Oracle, SAP, SAS Institute, Tableau Software og Tibco (alfabetisk rekkefølge) havner Qliktech i den gjeveste kvadranten, den merket «ledere».

I tråd med den tekniske og kommersielle utviklingen har Gartner revidert sin definisjon av fagområdet beslutningsstøtte og analyse. Definisjonen krever at aktuelle verktøy leverer 15 ulike typer funksjonalitet fordelt på tre felter: integrasjon, tilbakemeldinger og analyse. Rapporten gir organisasjoner anledning til å vurdere leverandører etter hvordan de skårer på kravene som spiller størst rolle utfra situasjonen de selv befinner seg i.

Gartner understreker i alle sine «magiske kvadrant»-rapporter, at det ikke nødvendigvis er en av «lederne» som er best for den enkelte. Analyseselskapet har henstilt til fagpressen ikke å gjengi de enkelte «magiske kvadrantene» med plassering av leverandører i forhold til hverandre, fordi det lett kan misbrukes til å formidle et unyansert «best i test» inntrykk av de svært detaljerte rapportene. Det dreier seg ikke om å kåre en vinner, men om å gi potensielle kjøpere et innblikk i hva hvert produkt kan tilby på det nåværende tidspunktet, hvilken utviklingsfase det befinner seg i og hva man kan forvente av kommende oppdateringer. På et slikt grunnlag kan man henvende seg til leverandørene med egne spørsmål.

Gartners definisjon omfatter disse punktene:

Integrasjon

 • Infrastruktur for beslutningsstøtte: Alle verktøyene i plattformen må forholde seg til den samme infrastrukturen for tjenester som sikkerhet, metadata, forvaltning, portalintegrasjon, objektmodell og spørremotor. Grensesnitt skal formes etter samme lest.
 • Forvaltning av metadata: Verktøyene skal tilby søk, fangst, lagring, gjenbruk og publisering av alle slags metadataobjekter.
 • Utviklingsverktøy: Det skal tilbys verktøy for programmering og visualisering, sammen med en utviklerpakke for å lage analytiske applikasjoner, integrere disse i en forretningsprosess eller legge dem inn i en annen applikasjon.
 • Samhandling: Plattformene skal gi brukere anledning til å dele og diskutere informasjon og analyse, og forholde seg til hierarkier og mål gjennom diskusjonstråder, samtalefunksjoner («chat») og tilleggsnotater.

Tilbakemeldinger

 • Rapporter: Plattformen skal gi anledning til å lage formaterte og interaktive rapporter med skalerbar distribusjon etter forhåndsinnstilte tidsplaner.
 • Dashbord: Det skal være mulig å publisere rapporter til web og mobil med intuitiv interaktiv visualisering av faktiske ytelsesmålinger sammenliknet med målsettinger.
 • Ad hoc-spørringer: Brukere skal ikke måtte ty til IT-ekspertise for å navigere data eller lage egne rapporter.
 • Integrasjon med Microsoft Office: Ofte brukes særlig regnearket Excel som klient for rapportering eller analyse. Da er det viktig at BI-plattformen tilbyr ordentlig integrasjon.
 • Søk: Grensesnittet skal gjøre det enkelt for brukeren å utforske data gjennom søk.
 • Mobil: Organisasjoner skal kunne levere analytisk innhold til mobile enheter, og ta i bruk den mobile enhetens lokaliseringsfunksjon.

Analyse

 • OLAP («online analytical processing») er påkrevet og tilby funksjoner for planlegging og «hva om»-modellering.
 • Interaktiv visualisering, ikke bare rader og kolonner av tall.
 • Prognosemodellering og datautvinning.
 • Visning av måltall sammen med nøkkelindikatorer.
 • Modellering, simulering og optimalisering med utgangspunkt i faktiske beskrankninger.

Rapporten gir en oversikt over hver 24 leverandørers styrker og svakheter, basert på analytikernes egne vurderinger og på tilbakemeldinger fra brukere. Noen av de vurderte leverandørene vinner fordi de på en kostnadseffektiv måte tilbyr funksjonalitet som «megaleverandører» ikke har eller ikke har like enkelt tilgjengelig. Dette illustrerer at standardisering på for eksempel SAP eller Microsoft ikke bør medføre at man utelukker produkter fra det Gartner betegner som «nisjeleverandører».

Ingen av «lederne» innen plattformer for beslutningsstøtte og analyse leverer løsninger i åpen kildekode. Det gjør derimot begge leverandører i «utfordrer»-kvadranten, LogiXML og Birst. Åpen kildekodeleverandører i «nisje»-kvadranten er Actuate, Jaspersoft og Pentaho.

Den mest utbredte av disse i Norge er antakelig Jaspersoft som håndteres kommersielt av Redpill Linpro. Gartner roser Jaspersoft for fullverdig plattform med god kostnadseffektivitet. Samtidig konstaterer de at Jaspersoft jevnt over brukes til å håndtere mindre datamengder enn de øvrige leverandører i undersøkelsen. Gjennomsnittlig datastørrelse for Jaspersoft oppgis til 1,27 terabyte mot 2,92 terabyte for alle som er kommet med i den magiske kvadranten».

Evnen til å håndtere analytisk data i minne («in memory analytics») spiller en avgjørende rolle for ytelsen, og følgelig også for utbyttet man har av verktøyene. Jo raskere man kan ta beslutninger, desto bedre kan man hevde seg i konkurransen. Gjennomgangen til Gartner viser at langt de fleste, om de er «ledere», «utfordrere» eller «nisjeaktører» tilbyr analyse av data i minne. Dette gjelder også leverandører av plattformer basert på åpen kildekode.

En annen gjenganger i Gartners oversikt er hyppig støtte for Hadoop. Det gjelder ikke bare åpen kilde-leverandører, men også toneangivende ledere som Microsoft, SAP og Oracle.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.