Slik bør IT-sjefer dele opp tiden sin

IT-sjefer bruker for mye tid på sitt eget kontor. «30-30-30-10» er oppskriften til Forrester.

Slik bør IT-sjefer dele opp tiden sin

IT-sjefer bruker for mye tid på sitt eget kontor. «30-30-30-10» er oppskriften til Forrester.

Analyseselskapet Forrester, som forsker på ny digital teknologi, mener IT-sjefens manglende samarbeid på tvers i organisasjonen kan hindre målet.

Alt for ofte fokuserer IT-sjefer på egen sak, uten å tenke helhetlig med de andre forretningsområdene i virksomheten. Enten ved å bruke for mye tid på å løse ad-hoc problemer ned i organisasjonen eller på andre områder i virksomheten.

Forrester anbefaler nå et tidsskjema; 30-30-30-10 fordeling som skal balansere ledelsetiltak mot alle områder i bedriften med IT som virkemiddel.

Dette kan synes enkelt, men vil likevel kreve et skifte i hvordan IT-sjefer planlegger sin kalender. Det er kanskje urealistisk at en IT-sjef får tre timer daglig med toppsjefen, men han må kanalisere IT-tiltak som samsvarer med toppledelsens overordnende strategi.

Dette bør ta 30 prosent av tiden, og kan være møter mot enten toppsjefen, styreleder, revisjon eller selskapets ledergruppe.

Tiden som investeres med denne målgruppen bygger tillit og få ledelsen til å forstå verdien av å prioritere IT.

Neste 30 prosent bør vies mot mellomledere som skal formidle tankegangen videre mot sine ansatte i selskapet, eksterne leverandører og kunder.

Deretter anbefales 30 prosent tidsbruk mot IT-avdelingen og IT-sjefens egne ansatte· Det er helt avgjørende at alle i avdelingen jobber som en velfungerende kjede. Det hjelper ikke om IT-sjefen jobber med IT-mål oppover i kjeden dersom IT-ansatte ikke selv forstår tankegangen.

De siste ti prosentene må vies til å lage planer, strategier og evaluere. Denne tiden mener Forrester bør brukes mot mentorer eller betrodde kolleger som kan gi tilbakemeldinger på hvordan modellen har lykkes.

Til toppen