Slik bør politikerne håndtere bredbånd

ITU har vedtatt retningslinjer for hvordan politikerne i medlemslandene bør forholde seg til bredbånd.

ITU har vedtatt retningslinjer for hvordan politikerne i medlemslandene bør forholde seg til bredbånd.

Den internasjonale teleunionen ITU har avholdt sin femte årlige samling av telemyndigheter, ITU Global Symposium for Regulators (GSR). Ledelsen for 54 nasjonale telemyndigheter og 106 land utarbeidet blant annet et sett med anbefalinger for hvordan politikerne best kan bidra til å fremme bredbånd og gi så mange innbyggere som mulig tilgang til bredbåndstjenester.

ITU utformet i fjor en handlingsplan for å oppnå ekte global samkopling innen 2015.

Retningslinjene legger opp til å dra maksimalt felles utbytte av erkjente markedsmekanismer, og til at myndigheter skal forholde seg upartisk til konkurrenter og ikke misbruke sin stilling til å blande seg inn. Målet for offentlig regulering skal være at flest mulig får tilgang til så rimelig bredbåndsoppkopling og –tjenester som mulig. ITU-organet understreker også prinsippet om myndighetenes nøytralitet i forhold til teknologiske løsninger. Myndighetene oppfordres til å regelmessig revurdere sine reglementer med tanke på hva som skjer innen teknologi og tjenester, og til å rådføre seg med både aktører og brukere.

ITU-organet signaliserer en klar skepsis til regulering gjennom betalte lisenser. Myndighetene oppfordres også til å gjøre lisensiering til et så lite hinder som mulig, og til å finne måter å fordele spektrum på som ikke innebærer spesielle lisenser.

I forlengelsen av anbefalingen om teknologinøytralitet, ber ITU telemyndighetene å lage regelverk som gjør det enkelt å bruk alle slags transportmekanismer, både kablet og trådløst med alt fra WLAN til satellitt. Det oppmuntres også til å gjøre det mulig for fri tilgang til bredbånd og Internett fra skoler, bibliotek og liknende institusjoner i lokalmiljøer.

Den fulle listen over anbefalinger er tilgjengelig fra ITUs nettsted: Best Practice Guidelines for the Promotion of Low Cost Broadband and Internet Connectivity.

Til toppen