Slik bruker SAS algoritmer til å finne ut hvor mye du vil betale for sete­reservering

Med et nytt verktøy kan SAS forutsi den optimale prisen for et reservert sete for hver enkelt kunde. Kunsten var å finne balansen mellom ytelse og kompleksitet, forteller leverandøren.

Slik bruker SAS algoritmer til å finne ut hvor mye du vil betale for sete­reservering
Fra kabinen på et SAS-fly. Foto: SAS AB

Både lengden til reisen, booking-tidspunktet og ukedagen er faktorer som kan være med på å bestemme hvilken pris SAS tar for en setereservasjon.