Slik bruker staten IT-milliardene

Ferske tall viser at fri programvare har fått en fot innenfor offentlig sektor.

Slik bruker staten IT-milliardene

Ferske tall viser at fri programvare har fått en fot innenfor offentlig sektor.

Statlige foretak brukte 4,7 milliarder kroner på datautstyr og programvare i 2006, mens kommuner og fylkeskommuner brukte henholdsvis 1,4 milliarder og 0,5 milliarder.

Kjøp av datautstyr utgjorde 54 prosent av de totale IT-utgiftene for 2006, mens 25 prosent gikk til innkjøp av programvare.

Det fremgår av tallene som Statistisk sentralbyrå offentliggjør i dag.

Leie av datamaskiner og tilhørende utstyr og egenutvikling av programvare til eget bruk utgjorde henholdsvis 12 og 9 prosent av totalen. Både leie og egenutvikling er mest utbredt i statlige foretak.

I eNorge 2009, som ble lagt frem av regjeringen ved moderniseringsminister Morten Meyer i 2005, angis forskjellige målsettinger for bruk av IKT frem mot 2009. Et av målområdene i dokumentet er at offentlig sektor skal vurdere fri programvare, og ta dette i bruk der det er hensiktsmessig. Slik programvare er foreløpig mest utbredt i fylkeskommunene.

Tre av fire fylkeskommuner bruker fri programvare på sine servere, det viser SSBs foreløpige tall for 2007.

Bruk av kontorstøtteverktøy med åpen kildekode, som OpenOffice, er imidlertid foreløpig lite utbredt i offentlig sektor. Kun 5 prosent av de statlige foretakene rapporterer at de benytter slike systemer.

Tall og figurer bygger på materiale fra undersøkelse om IKT i staten 2007, endelige tall for KOSTRA 2006 (Kommune-Stat-Rapportering) og foreløpige tall for KOSTRA 2007. Staten er definert som stats- og trygdeforvaltningen, statens forretningsdrift, statlige låneinstitusjoner, statsforetak (100 prosent eid av staten) og Norges Bank. Utgiftene til IKT er begrenset til utgifter tilknyttet innkjøp av datamaskiner og tilhørende utstyr samt programvare. Konsulenttjenester er kun med dersom de er knyttet til et spesielt innkjøp, for eksempel installasjon og testing.

Til toppen