Slik er politiets nye spydspiss i kampen mot digital kriminalitet

Justisministeren klippet over en ethernet-kabel og besøkte det nye nasjonale cyberkrimsenterets moderne laboratorium.

Slik er politiets nye spydspiss i kampen mot digital kriminalitet
Det nye nasjonale cyberkrimsenteret skal både etterforske alvorlig kriminalitet, gi råd til beslutningstakerne, men også tilføre resten av politiet mer datakompetanse. I løpet av tre år skal NC3 vokse til 200 ansatte.

BRYN/OSLO (digi.no): Det nasjonale cyberkrimsenteret ble formelt åpnet av justisminister Tor Mikkel Wara på fredag.