Slik får du batteriene til å vare lenger

Oppladbare batterier er bedre enn før, men trenger fortsatt pleie for å leve riktig lenge.

Slik får du batteriene til å vare lenger

Oppladbare batterier er bedre enn før, men trenger fortsatt pleie for å leve riktig lenge.

Oppladbare batterier har begrenset levetid. De fleste med bærbar PC eller andre mobile enheter, for eksempel mobiltelefon, MP3-spiller eller digitalt kamera, har merket dette etter et par års bruk. Da er det definitivt på tide å skifte ut batteriet.

Tyske Handelsblatt kommer i en artikkel (på tysk) med en hel del informasjon om bruk og stell av oppladbar batterier. Mye er nok kjent, blant annet gjennomgangen av strømsparingsfunksjonaliteten i Windows. Men ikke minst gjennomgangen av de fysiske egenskapene til moderne, oppladbare batterier vil være nytt og interessant for mange. Det er nemlig mulig å forlenge levetiden til de oppladbare batteriene betydelig hvis man følger visse råd.

De fleste moderne, mobile enheter har batterier basert på grunnstoffet litium, enten Li-Ion eller Li-Poly. Tidligere var det vanligere med NiCd (nikkel-kadmium) eller NiMH (nikkelmetallhydrid). Kadmium er et svært giftig stoff, noe som i seg selv er grunn nok til å unngå denne typen batterier. Dessuten er NiCd-batteriene belemret med den plagsomme minneeffekten, som gjør at batterier som stadig klattlagres eller ofte bare lagres delvis opp, ganske raskt får redusert ladekapasitet. Dette reduserer brukstiden mellom hver lading.

De mer moderne NiMH-batteriene har flere fordeler sammenlignet med NiCd-batteriene, siden de verken inneholder like giftige stoffer som kadmium, eller i like stor grad lider av minneeffekten. Dessuten er energitettheten minst dobbelt så høy som i NiCd-batteriene, noe som gir betydelig økt driftstid mellom hver ladning. Batteriene lades derimot ut av seg raskere enn NiCd-batteriene, men fordi NiCd-batteriene har lavere intern spenning, skal de være mer egnet til bruksområder hvor det kreves høy effekt.

Li-Ion-batteriene er blant de vanligste i dag. De har fordeler som ingen minneeffekt, lav vekt i forhold til kapasiteten og relativt liten grad av selvutlading. Derimot må de behandles med varsomhet, ellers kan de være svært brannfarlige. De nylige tilfellene med batterier som benyttes Dell-PC-er, er eksempler på dette.

    Les også:

Li-Poly-batteriene regnes som den mest fordelaktige av de vanlige typene oppladbare batterier. De er ikke like brannfarlige som Li-Ion og har generelt lavere vekt, men kan foreløpig ikke lades opp like mange ganger.

I de fleste av dagens bærbare PC-er, og i MP3-spillere som iPod, er det Li-Ion-batterier. Disse kan lades opp mellom 500 og 1000 ganger. Dette anses å gi batteriene en gjennomsnittlig levetid på to til tre år.

Årsaken til dette er såkalt celleoksidering, en kjemisk prosess som øker den interne motstanden i batteriene, noe som fører til at den lagrede energien ikke lenger kan leveres like effektivt. Celleoksideringen pågår også når batteriene ikke er i bruk.

Ironisk nok er opplading den verste fienden til et batteri. Celleoksidering skjer i spesielt høy grad når batteriene er fulladet. Et råd er derfor å sikre at batteriene ikke er fulladet hele tiden. Også temperatur påvirker celleoksideringen. Varme er ikke gunstig.

Lar man et fulladet batteri ligge, vil det lade seg gradvis ut. Ifølge Handelsblatt skjer dette med en rate på gjennomsnittlig ti prosent i måneden. Wikipedia oppgir riktignok 5 prosent, men har da trolig ikke tatt hensyn til at batteriene normalt er utstyrt med en krets som beskytter mot for høy spenning i cellene. Denne kretsen øker selvutladingen betydelig. Mange ladere avhenger av at batteriene har en slik krets, som også forteller når batteriet er fulladet.

Med ti prosent reduksjon av den gjenstående kapasiteten gjør at et fulladet batteri er tomt etter ti måneder. Blir batteriet liggende enda litt lenger, vil etter hvert spenningen reduseres inntil den når en viss grenseverdi. Når dette har skjedd, vil ikke batteriet kunne lades opp igjen.

Handelsblatt anbefaler brukere som stort sett har koblet PC-en til strømnettet, om å lade opp batteriet og deretter ta det ut av PC-en når det når omtrent 70 prosent av kapasiteten. Deretter bør det lades opp til 70 prosent igjen etter et halvt år.

Til toppen