Slik får du harddisken til å vare lengst mulig

Google er en av verdens største harddisk-eiere, og nå letter de på sløret om sine erfaringer.

Slik får du harddisken til å vare lengst mulig

Google er en av verdens største harddisk-eiere, og nå letter de på sløret om sine erfaringer.

Vi lagrer stadig vekk mer data, og det aller meste lagres på harddisker. Problemet med dette er at harddisker på ingen måte er noen evigvarende lagringsplass. Før eller senere går harddisken i stykker, slik at den ikke lenger kan leses eller skrives til på vanlig måte. Dette er noe man vil oppleve både i hjemme-PCen og i lagringssystemene i de store bedriftene. Men stort sett er nok bedriftene bedre forberedt.

Google den som eier flest harddisker i verden og kan derfor servere statistikk og erfaringer som få andre kan. Søkeselskapet sitter på trolig verdens største datalager benytter i stor grad vanlige, konsumentrettede harddisker for å gjøre dette. Siden 2001 har selskapet benyttet over 100.000 harddisker med størrelser på mellom 80 og 400 GB. Det er blitt benyttet harddisker med rotasjonshastighet på både 5400 og 7200 rpm. Det er snakk om minst ni ulike modeller fra flere ulike leverandører. Harddiskene er blitt tatt i bruk i 2001 eller senere.

Google har nylig publisert en undersøkelse (PDF) som oppsummerer selskapets erfaringer med dets harddisker i perioden desember 2005 til august 2006. Harddiskene i undersøkelsen var i praksis vært i kontinuerlig bruk i rackinstallasjoner under hele den aktuelle perioden. Alle harddiskene har gjennomgått en innkjøringstest hos Google før de tas aktivt i bruk. Feil som oppstår under denne testen er ikke med i undersøkelsen.

Undersøkelsen refererer til flere interessante observasjoner. Det er en klar sammenheng mellom temperatur og feilrate, men det er på ingen måte ideelt å holde lavest mulig temperatur. Idealtemperaturen ser ut til å ligge rundt 40° C. Feilraten stiger noe når temperaturen nærmer seg 50° C, men på ingen måte like mye som når temperaturen faller under 25° C. Se diagrammet nedenfor.

Google har heller ikke kunnet se at harddisker som utnyttes mye, feiler noe særlig mer enn harddisker som utnyttes i mindre grad. Unntaket er for helt nye harddisker og for de som er svært gamle. Blant de tre år gamle harddiskene er det harddiskene som benyttes minst som feiler oftest.

Google har også studert dataene fra SMART-systemet som er bygget inn i de fleste harddisker. Disse parameterne er knyttet til sannsynligheten for feil. Google mener det er et klart faresignal, spesielt hvis SMART-systemet varsler om skanningsfeil.

Sannsynligheten for at harddisken feiler innen 60 dager er da 39 ganger høyere enn for harddisker uten slike feil. Også er også en klar sammenheng mellom et høyt antall tilfeller av ulike former for omallokering av logiske sektorer og antall sektorer som er gitt prøvetid, og en høy sannsynlighet for feil.

Men til tross for dette, er det likevel en stor andel av Googles harddisker som har feilet uten at SMART-systemet har kommet med noen varsler som dette i forkant.

Google mener derfor SMART-modeller er mer nyttige for å forutse en trend blant store samlinger av harddisker enn for å forutse feil i individuelle harddisker. Selskapet mener derfor informasjonen man får fra SMART-systemet er utilstrekkelig og at man bør benytte modeller for forutsigelse av feil som benytter et bredere spekter av signaler enn det SMART-systemet tilbyr.

Les hele rapporten her.

Til toppen