Slik får du Oracle til å lønne seg

En undersøkelse fra Nucleus Research viser hvordan man kan få mest mulig ut av Oracle E-Business Suite.

En undersøkelse fra Nucleus Research viser hvordan man kan få mest mulig ut av Oracle E-Business Suite.

Analyseselskapet Nucleus Research offentliggjør kontinuerlige undersøkelser av hva bedrifter får igjen for sine programvareinvesteringer. Sist ute i rekken er rapporten The Real ROI from Oracle E-Business Suite Applications som kan lastes fra selskapets nettsted. E-Business Suite er Oracles standard applikasjonspakke for bedrifter med alt fra grunnleggende funksjoner som regnskap og innkjøp, til prosjekter, personal, salg og service. Pakken kan utvides med samarbeidsverktøyet Collaboration Suite og en løsning for kundehåndtering (CRM). Applikasjonene behøver ikke kjøpes samlet, men kan gjerne anskaffes i vilkårlig rekkefølge og tillempes etter behov.

Nucleus bygger sine undersøkelser på dybdeintervjuer og en grundig metodikk, og velger ut intervjuobjekter uten hjelp fra leverandøren. Ved å saumfare Oracles nettsted, teknologipublikasjoner, nettfora og liknende kilder, identifiserte de 80 selskaper i USA og Storbritannia som bruker E-Business Suite. De kontaktet alle, og etter noen runder var det 22 som sa seg villige til å være med på undersøkelsen.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at de fleste kundene kjøpte applikasjonene én etter én, og satte dem i produksjon før de gikk over til neste. Denne gradvise tilnærmingen reduserte initialkostnadene og bidro til raskere inntjening. De med raskest inntjening hadde tatt seg tid til å utarbeide egne prosjektplaner. Nucleus mener at de som ikke får brukbar inntjening bør gå tilbake til sin egen planlegging, fordi det er klare muligheter for å få E-Business Suite til å lønne seg, heter det.

De som kjøpte E-Business Suite vurderte alternativer som SAP, PeopleSoft, J.D. Edwards, Northgate og Cedar Data. Årsaken til at de valgte Oracle var særlig komplett funksjonalitet i forhold til behov (over en tredel), pris (over ti prosent), og Oracles gode navn og rykte (over ti prosent).

Av de 22 kundene, valgte ti å sette én applikasjon om gangen i produksjon. Elleve hadde kjøpt applikasjoner som de ikke hadde implementert ennå, og som de heller ikke hadde konkrete planer om å implementere.

64 prosent av implementeringene ble fullført etter tidsplan, og 55 prosent ble fullført etter budsjett.

65 prosent hadde allerede tjent på sin investering, etter en gjennomsnittstid på 3,1 år per implementering. Etter å ha gått nøye gjennom de 35 øvrige prosentene, mener Nucleus at minst 90 prosent av alle kundene vil oppleve positiv inntjening innen fem år etter at den implementerte den første applikasjonen i pakken.

De viktigste årsakene til den positive inntjeningen er økt brukerproduktivitet (48 prosent), bedre økonomistyring (39 prosent) og reduserte IT-kostnader (26 prosent). Mange opplevde Oracle som en etterlengtet sentralisering og forenkling av tidligere spredte og gjensidig inkompatible bedriftssystemer.

For maksimal inntjening, anbefaler Nucleus følgende:

  • innfør applikasjonene gradvis, gjerne én om gangen
  • ta Oracles ensidige anbefalinger med en klype uavhengig salt
  • opplæringen blir langt mer effektiv hvis man skiller mellom superbrukere og vanlige brukere
  • fastprisavtaler med Oracle kan være vanskelige å forhandle, men innsatsen lønner seg
  • ikke alle Oracle-sertifiserte konsulenter er like kompetente
Til toppen