Slik fikk den lille bygda superbredbånd

Dugnad med rømmegrøt og vafler sikret fiber til Forradal. Endelig kan ISDN-linjene skrotes.

Hjemmesnekret patent i forbindelse med utrullingen. (Foto: Stian Flobergseter)
Hjemmesnekret patent i forbindelse med utrullingen. (Foto: Stian Flobergseter)

Dugnad med rømmegrøt og vafler sikret fiber til Forradal. Endelig kan ISDN-linjene skrotes.

Forradal er en liten bygd i utkanten av Stjørdal kommune med knapt 200 husstander.

Stedets beliggenhet og bebyggelse gjør at det ikke er mulig å bygge ut bredbånd på kommersielt grunnlag.

Husstander, skoler og bedrifter har derfor måttet ta til takke med ISDN som raskeste kommunikasjonsløsning.

Nå er det imidlertid slutt på sneglefarten. Lørdag denne uken skal bygda feire åpningen av et av Europas mest moderne bredbåndstilbud.

Bredbånd basert på fiber har gått fra drøm til virkelighet for innbyggerne i Forradal etter flere år med omfattende dugnadsinnsats. Det innebærer at 181 privatkunder og fem kommunale bygg får tilgang til overføringskapasitet og tjenester de fleste vil misunne dem.

Etter sterkt påtrykk fra beboerne startet bygdeutviklingslaget «Færbøgda i lag» arbeidet med å få bredbånd til området i 2005. Etter kontakt med Nord-Trøndelag E-verk (NTE) ble det bestemt at de skulle forsøke å få til det umulige, nemlig å føre fiberkabel frem til husstandene i hele bygda.

Innsatsvilje: Det er gravd over 20 kilometer grøfter på dugnad. (Foto: Stian Flobergseter)
Innsatsvilje: Det er gravd over 20 kilometer grøfter på dugnad. (Foto: Stian Flobergseter)

Et av målene med prosjektet var å prøve ut en modell for hvordan man kan få etablert superbredbånd på steder som ikke er kommersielt lønnsomme.

For at prosjektet skulle være mulig, måtte nesten alle husstandene i bygda slutte opp om ideen og betale en noe høyere egenandel enn normalt. Det måtte også nedlegges et betydelig dugnadsarbeid og eksterne finansieringskilder måtte på plass.

Startskuddet gikk i oktober i fjor. NTE Bredbånd bestilte oppføring av hovedfremføringen av fiberkabler knyttet til høyspentlinjer hos NTE Nett.

Totalt er 40 kilometer fiber bygget på høyspentnettet fra Hegre, gjennom Forradalen og frem til Flora. Aksessnettet, spredenettet ut til hver enkelt husstand, er gravd ned der dette var mulig og ellers hengt opp på lavspentstolper.

Her kan du se flere bilder fra dugnadsarbeidet

Det er gravd over 20 kilometer grøfter på dugnad i løpet av sommeren og høsten 2008. Videre er det gjort betydelig innsats knyttet til prosjektering, rørtrekking, kabeltrekking og rydding av skog. Totalt skal det være lagt ned nærmere to årsverk på dugnad.

Underveis har folk stilt opp og servert kaffe, vafler, rømmegraut og sodd til sultne dugnadsarbeidere.

Det økonomiske grunnlaget kom på plass gjennom samarbeid mellom NTE, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune, Hegra Sparebank, Stjørdal Næringsforum og lokale lag og foreninger.

Totalinvesteringene er på litt i overkant av 9 millioner kroner.

Kabelspagetti i forbindelse med arbeidet. (Foto: Stian Flobergseter)
Kabelspagetti i forbindelse med arbeidet. (Foto: Stian Flobergseter)

Trond Olav Beitland er en av prosjektlederne som har stått på. Han er lykkelig for at prosjektet endelig er i mål, men også sliten etter innsatsen.

- Dette skulle ikke være mulig, men det går altså an å få det til, forteller Beitland til digi.no.

Selv gleder han seg over mulighetene som overføringshastighetene byr på i forhold til hjemmekontor. Han hat følt ISDN som et stort handicap tidligere. Fibernettet vil være positivt for innflytting til området, slår han fast.

- Det er veldig viktig å få til god infrastruktur på sånne plasser, og er helt klart veldig positivt for bygda. Det skal bli artig å se utviklingen i tiden fremover, sier Beitland.

De første husstandene ble koblet til fibernettet 6. august i år. Forraporten, som prosjektet heter, åpnes med stor fest på Skogtun lørdag 4. oktober.

Her skal snora knyttes, og ikke klippes, slik som er vanlig på åpningsseremonier.

Her kan du se flere bilder fra dugnadsarbeidet

    Les også:

Til toppen