Slik følger du d-dagen verden over

Som kjent starter år 2000 i New Zealand flere timer før det når Norge. Flere nettsteder lover at de skal følge løpende med og publisere alle nyheter.

Som kjent starter år 2000 i New Zealand flere timer før det når Norge. Flere nettsteder lover at de skal følge løpende med og publisere alle nyheter.

Vi har samlet disse nettadressene her: År 2000 nettsteder.

J. R. Whipple-stedet bygger på et nettverk av frivillige bidragsytere spredd over hele kloden.

IY2KCC står for "International Year 2000 Cooperation Center". Det er et nettverk mellom regjeringsoppnevnte år 2000 ansvarlige verden over. Norge er med i samarbeidet gjennom Aksjon 2000.

Aksjon 2000 vil også løpende oppdatere sitt eget nettsted med meldinger fra hele verden.

- Vi utnytter det vi har av nettverk, sier leder Geir Jacobsen. - Blant annet har vi avtale med en egen journalist i Australia. Det er særlig tidsrommet fra midt på dagen til midnatt 31. desember som blir interessant.

Jacobsen har selv "vakt" nyttårsnatta.

- De store nyhetene vil nok formidles først av de store internasjonale nyhetsorganisasjonene som CNN og BBC World. Det som skjer i New Zealand og Australia kan gi en pekepinn på hvordan det vil gå hos oss. Begge likner på Norge hva informasjonsteknologi angår, og de bytter dato mange timer før oss.

Av de spesialiserte nettstedene, framhever Jacobsen IY2KCC.

- Fordelen med dette stedet er at det er approbert av de enkelte lands år 2000-koordinator. Det vil bli gitt oversikter om hvordan det går i ulike land og på forskjellige fronter, som lokalnett, kodet etter prinsippet grønt-gult-rødt.

Her er en knippe år 2000-artikler fra digi.no de siste ukene:


Til toppen