Slik kan brente CD-er leve lenger

En IBM-ekspert mener brente CD-er bare lever i opptil fem år. Andre kilder mener noe helt annet.

En IBM-ekspert mener brente CD-er bare lever i opptil fem år. Andre kilder mener noe helt annet.

Kurt Gerecke, fysiker og lagringsekspert ved IBM i Tyskland, sier i et intervju med Computerworld.com at i motsetning til trykte CD-er, har brente CD-er – enten CD-R eller CD-RW – en svært begrenset levetid. Han mener at levetiden er på mellom to og fem år, avhengig av kvaliteten på platen.

At brente CD-er ikke varer evig, er allment kjent. Men levetiden Gerecke oppgir, er oppsiktsvekkende lav. Det stemmer ikke med informasjon fra andre troverdige kilder.

– Mange av de billige, brennbare CD-ene som tilbys i tilbudsbutikker har en levetid på omtrent to år. Noen av platene med bedre kvalitet har en lenger levetid, på maksimalt fem år, sier Gerecke til Computerworld. Han mener det eneste man kan gjøre for å forlenge levetiden til en brent CD, er å oppbevare den på et kjølig og mørkt sted.

Årsaken til den begrensede levetiden, er nedbryting av materialet hvor dataene lagres. Dette fører til at informasjonen i laget endres, slik at det blir uleselig for laserstrålen.

For å slippe å måtte kopiere CD-er annet hvert år, anbefaler Gerecke å bruke magnetbånd. Han hevder disse vil ha en levetid på mellom 30 og 100 år, avhengig av kvaliteten. Han understreker likevel at intet lagringsmedium varer evig.

Hva sier så andre kilder om forventet levetid på brente CD-er?

I en artikkel om bevaring, publisert av Nasjonalbiblioteket, vises det til undersøkelser ved National Media Laboratory i USA, som gjennom vitenskapelige tester anslår en forventet levetid på CD-er på mellom 30 og 200 år under optimale lagringsforhold, det vil si 10 °C og 25 prosent relativ fuktighet. Ved 20 °C og 40 prosent relativ fuktighet (vanlig inneklima) reduseres levetiden betydelig, men ikke til mindre enn 5 til 100 år. Det store spennet i levetid henger sammen med testing av ulike typer optiske plater og til hvilke krav testen stiller til holdbarhet.

I en artikkel utgitt av Byarkivet i Oslo i fjor høst, vises det til flere ulike laboratorieforsøk, hvor man har akselerert aldringsprosessen ved hjelp av simulering. En finsk undersøkelse har påvist en levetid fra 3,5 til 30 år på CD-R, mens SINTEF i Trondheim har konkludert med en levetid på 25 til 30 år. De kommersielle aktørene opererer derimot med levetider på CD-R på 100 til 200 år, forutsatt at platen oppbevares under anbefalte forhold.

Det mange av miljøene derimot er enige om, er at ubrente CD-er har en svært begrenset levetid.

Flere oppgir to år. Det frarådes derfor å kjøpe inn flere plater enn man vil bruke innen et år. Siden de færreste brennbare CD-er er datostemplet, risikerer man at plater man får på billigsalg er betydelig forringet på grunn av alder. Det anbefales derfor at man kjøper platene i en butikk som har relativt stor omsetning av denne typen produkter.

Ingen av testene oppgir noe om levetiden til brennbare DVD-plater.

Ønsker du å sikre deg lengst mulig levetid for de brente platene dine, kan du følge rådene gitt i denne artikkelen i Wikipedia. De viktigste er også gjengitt nedenfor:

  • Oppbevar CD-ene vertikalt i hvert sitt cover, eller i arkivsystemer hvor overflaten ikke berøres.
  • Unngå å bøye platen når den tas ut av coveret.
  • Grip platen i ytterkantene.
  • Lagre platen tørt og kjølig.
  • Unngå direkte sollys. UV-stråler fører til nedbryting av datalaget.
  • Benytt en vannbasert markeringspenn med filtspiss for å skrive på etikettsiden av platen.
  • Papiretiketter på platen kan gjøre ustabil ved høye hastigheter, noe som kan skade både platen og spilleren. Dessuten kan blant annet limet, blekket og papiret inneholde stoffer som vil bryte ned platen.
  • Unngå å lage riper i platen, heller ikke på etikettsiden.

digi.no oppfordrer leserne til å fortelle i debatten om sine erfaringer på dette området. Våre egne erfaringer tyder på at også plater brent for så mye som ti år siden, fortsatt fungerer like bra i dag. Men disse er selvfølgelig blitt relativt pent behandlet og er ikke blitt oppbevart spesielt varmt eller i sollys.

Til toppen