Slik kan du nedgradere fra Vista

Det er et paradoks at mange med ny PC og forhåndsinstallert Vista forestiller seg at livet hadde vært enklere med Windows XP på den samme PC-en.

I artikkelen Ditching Vista: How To Downgrade To Windows XP beskriver Information Week to metoder for å realisere drømmen om gammel Windows på ny PC. Begge er gratis, men krever et par timers innsats.

I den ene metoden kutter man helt ut Vista, og sitter igjen med bare Windows XP. I den andre ordner man PC-en slik at man ved oppstart kan velge fritt om man vil kjøre den i Vista eller Windows XP.

Det advares at drivere kan være et problem hvis man nedgraderer.

Til toppen