Slik kan hele Norge gjøres smartere

IKT-Norges «Veikart for vekst og velferd» skal heve IT-politikken opp fra enkeltsaker.

Slik kan hele Norge gjøres smartere
På IKT-Norges paneldebatt før valget var alle politikerne rungende enige. Organisasjonens «Veikart for vekst og velferd» skal hjelpe dem til å sette løftet ut i livet. Bilde: IKT-Norge

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge har i dag publisert sitt Veikart for vekst og velferd – en oppdatert IT-politikk (pdf), der det kreves et oppgjør med utdatert praksis og et større politisk fokus på hvordan IT kan løse utfordringer som klima, helse og utdanning med mer.

Bakgrunnen for utspillet, ifølge generalsekretær Per Morten Hoff, er at norsk politikk fortsatt er innrettet mot et tradisjonelt industrisamfunn, selv om festtaler og paneldebatter kryr av besvergelser til kunnskapssamfunnet.

– I hver eneste Stortingsmelding sier myndighetene at Norge skal bli en ledende kunnskapsnasjon, men sannheten er at vi har vært uten en konsistent IT-politikk de siste 20 årene, sier Hoff.

Nå har regjeringspartiene benket seg for å enes om en ny politisk plattform for de neste fire årene. Hoff viser til medieoppslag om at fornying og koordinering blir hvert fagdepartements eget ansvar.

– Dersom det holder vann risikerer vi en ansvarspulverisering. Det vil føre til økte kostnader og lavere samfunnsgevinster innen viktige områder som helse, skole og klima.

Hoff mener Norge trenger en minister med ansvar for samordning.

– Vi anbefaler sterkt en minister med ansvar for samordning, som kan sørge for at det viktigste området for vekst og nyskaping i samfunnet vårt ikke lenger blir uten styring. Det er full politisk enighet om at Norge er på god vei inn i kunnskapssamfunnet og at kunnskapsindustri er viktigere enn tradisjonell industri for Norges fremtid. Det er på tide at de politiske prioriteringene gjenspeiler dette.

Ifølge Hoff har IT-politikk hittil vært forbundet med tekniske problemstillinger eller holdninger til enkeltsaker, som EUs datalagringsdirektiv, fildeling og bredbånd.

– IKT-Norge ønsker å utvide begrepet til også å omhandle hvordan Norge kan bli et smartere samfunn ved hjelp av IT.

Hoff mener det er mye lavthengende politisk frukt å plukke.

– Digitalisering av oppgaver som i dag gjøres tungvint og manuelt, kan flytte både hender og penger til de delene av offentlig sektor som vikelig trenger det. Den norske modellen for vekst og velferd krever en aktiv og progressiv holdning til IT som motor for innovasjon og effektivisering. IT er et kraftig verktøy som kan sette politiske visjoner ut i live. Det krever at regjeringen enes om en ambisiøs IT-politikk, og at IT-politiske temaer settes høyere på den politiske agenda, sier Hoff.

    Les også:

Les mer om: