Slik kan internett-søk fungere i fremtiden

Slik kan internett-søk fungere i fremtiden

Norske Cyberwatcher demonstrerer hvordan Google og de andre søkemotorer kan fungere.

Det er et stort og aktivt teknologimiljø rundt søk i Norge. Fast er mest kjent, men flere andre aktører, blant annet Cyberwatcher deltar i dette markedet.

Cyberwatcher lager løsninger for nyhetssøk og overvåking av nettsider til bedrifter som trenger å følge med på nettet.

Før var løsninger fra aktører som Fast og Cyberwatcher som regel frittstående applikasjoner.

- Trenden går mot å integrere spesialiserte søk i andre løsninger og programmer for å støtte opp om arbeidet i disse løsningene. IDC spår at marked for integrerte søkeløsninger vil oppleve en ekstrem vekst i årene fremover, forteller Cyberwatcher-sjef Morten Rynning.

Et eksempel er en tjeneste for Brønnøysund-tall, der et parallellt nyhetssøk på bedriften ofte kan gi ferskere informasjon om tilstanden i bedriften.

Cyberwatcher-løsningen demonstrerer mange av svakhetene med dagens vanlige søkemotorer og påpeker alle utfordringene Google, Microsoft og de andre har. For Cyberwatcher har gjort et utvalg av nyhetskilder og klarer å behandle sidene de finner på en helt annen måte. I tillegg analyserer Cyberwatcher innholdet av sidene de finner. Dermed kan sorteres søketreff i forskjellige kategorier, for eksempel økonomi-informasjon eller teknisk fagstoff.

Denne jobben blir for tung og omfattende for de vanlige, generelle søkemotorene i dag.

Kunder som har kjøpt Cyberwatcher-systemet eller leier tilgang får en rekke ny søkemuligheter. Den første er at Cyberwatcher holder rede på når en nettside dukket opp, noe som gjøre det mulig å søke på en dato eller på treff mellom to datoer. Det fungerer ikke på vanlige søkemotorer.

I tillegg får brukeren presentert to grafer på hvert søk: En for antall treff fordelt over tid, noe som viser trender og når eventuelt søkeordet har fått mye oppmerksomhet.

Den andre grafen viser fordelingen på treffene, noe som gjør at brukere kan hoppe til den kilden/nettsiden som har mest og ferskest informasjon om ordet/ordene man har søkt på.

Bildet under viser et søk på "Intel Core 2".

I dag presenterer søkemotorer som Google ofte en svært lang liste med helt ubehandlede treff. Man kan begrense søket til et land eller språk, men ikke noe særlig mer. Google har dog en Google Alert-tjeneste.

- Tid og sted for søketreffet er helt essensielt for nyhetssøk, men det er også veldig viktig for vanlige nettsøk, mener Rynning. Vi har laget en søkemotor som er mer kontrollebare og dermed gir brukeren en høyere verdi.

Cyberwatcher kan også settes opp til å sende detaljerte varslinger når det dukker opp nye treff eller til å sende faste oppsummeringer av situasjonen.

Cyberwatcher skal lanserer sin nye løsning i disse dager, forteller Rynning.

Til toppen