Slik kan IT komme styrket ut av krisen

IT må tenke helt nytt. Her er oppskriften.

Slik kan IT komme styrket ut av krisen

IT må tenke helt nytt. Her er oppskriften.

Midt i dramatikken fra finans- og kredittkrisen avholder analyseselskapet sine årlige samlinger for IT-ledere og analytikere – ITexpo – denne uken i Orlando i Florida, i første uke i november i Cannes i Frankrike.

Et sentralt tema på samlingen i Orlando er hvilke følger krisene får for den allmenne økonomiske situasjonen, og hvordan IT-ledere bør forme sin rolle for å bidra til at bedriften står best mulig rustet til å fornye seg og tilpasse seg den nye tid.

IT-ledere må først og fremst manne seg opp til å se forbi den umiddelbare trusselen og skue inn i framtiden.

I sin innledningstale sa Whit Andrews, visepresident i Gartner med tittel «distinguished analyst», det slik:

– En finansiell æra går mot slutten. Epoken med påfallende forbruk er over, og epoken med påfallende nøysomhet starter nå. Verden har forandret seg. Det har også IT-lederrollen.

IT-lederen må ikke lenger bare få til mer med mindre. Hun må få til mye fornyelse, fra prosjekter som i størst mulig grad finansierer seg selv gjennom besparelsene de medfører.

Fire råd står sentralt i det Gartner anbefaler i disse tider:

  1. Ta tak i hvert pågående og nytt prosjekt som om det aldri har vært gjort noe liknende tidligere. Spør hva prosjektet går ut på, hvorfor man trenger det og hvor mange folk det krever. Spør så om det samme kan gjøres med færre ressurser.
  2. Når den nye oversikten er klar: Lag en liste over hva som fortsatt er påkrevet, og lag en prioritering. Ikke alt på listen vil overleve 2009.
  3. Bruk så lite av budsjettet som mulig. Ingenting kan sammenliknes med likvide midler når IT-lederen skal hjelpe bedriften til å verne om kjernevirksomheten.
  4. Hold en beskyttende hånd om IT-folkene. Hold på tilliten til de som yter mest.

Utover disse IT-spesifikke tiltakene, krever den nye rollen som IT-leder at man ser på brukerne med nye øyne.

Poenget her, er at IT-avdelingen må ta inn over seg at brukerne er hoveddrivkraften i fornyelsesprosessen. Mange har erfaring med å bruke Web 2.0-tjenester på nettet, og trekker slike tjenester inn i sine daglige gjøremål på jobben, for å arbeide mer effektivt. De opplever stadig større avstand mellom sine forventninger til teknologien, og det IT-avdelingen er i stand til å levere.

Det siste poenget har Gartner dokumentert gjennom en undersøkelse hos 400 bedrifter.

Den avslørte at IT-avdelingen ikke hadde peiling på hva slags verktøy brukerne deres – kundene deres – faktisk brukte. To av fem brukere meldte at de anvendte privateide apparater mot bedriftens nettverk og tjenester. Det faktiske tallet som anvendte mashups hva syv ganger så stor som det IT-avdelingen anslo det til. IT-avdelingene trodde rundt en av ti brukte Google Apps. Den faktiske andelen var en av tre.

IT-avdelingene må følgelig anstrenge seg for å komme på høyde med sine brukere. De må fornye seg, og det fort, før det blir for sent. De må slutte å fokusere bare på teknologi.

– Fornyelse er menneskelig virksomhet, og det dreier seg ikke alltid om ny teknologi, sa en annen visepresident og «distinguished analyst», Kathy Harris.

I den nye tid poengterte hun særlig at hvis IT-ledere bare fokuserer på teknologi, vil de tape troverdighet i organisasjonen.

– I dag er IT-ledere fokusert på å få opp farten på transaksjoner. Kanskje de burde investere i å kople sammen folk, slik at de får opp farten på avgjørelser, er et annet av hennes gullkorn.

– I turbulente tider må IT fornyes. Fornyere finnes overalt i bedriften. IT-ledere må skape en kultur for innovasjon, og legge om premissene for hvordan IT styres. Brukere og forretningens kunder må trekkes mer med. Alle hindringer mot teknologibruk må rives ned. Dere må legge merke til alle fornyerne rundt dere.

Modernisering innebærer at øyeblikket er inne for å ta standpunkt til hvilket av de eldste bedriftsapplikasjonene, og hvilke elementer innen infrastrukturen som må hives eller byttes ut, sa en tredje av Gartners visepresidenter, Dale Vecchio.

Han mener IT-lederne må fjerne applikasjoner som krever ressurser uten å gi tiltrekkelig tilbake av verdi. Da vil man spare midler som heller kan brukes til fornyelse.

Særlig i stormaskinmiljøer, der en stor del av arbeidsstyrken når pensjonsalderen innen tre år – i offentlig virksomhet anslås andelen til mellom 50 og 70 prosent – må det settes opp en mannskapsplan for en realistisk fornyelse.

– Målet her er ikke å erstatte mange hundre utviklere og mange millioner kodelinjer med nye hundretalls utviklere og millionerkodelinjer. Målet er å levere smidige forretningsprosesser for å støtte forretningsmessige resultater og raske endringsprosesser, sa Vecchio.

Tjenesteutsetting bør brukes til å avlaste IT-avdelingen fra oppgaver som kan gjøres langt mer effektiv i andre miljøer. Dette vil igjen spare ressurser som kan investeres i å fornye de deler av infrastrukturen man virkelig kan tjene penger på, mener Vecchio.

Visepresident og Gartner Fellow Richard Hunter angrep det samme temaet – IT dreier seg om forretningsprosesser og forretningsmessige resultater – fra en uvant side.

Han mener at IT-ledere, på selvstendig vis, må utarbeide egne planer for hvordan de skal håndtere forutsigbare krav om omfattende omlegginger av forretningsprosesser.

De må ha klart for seg hvilke krav det vil stille til organisasjonen og til teknologien. De må kunne formidle hva som trengs av investeringer, ikke bare hva som kreves av kutt.

– IT-prosjekter må innfri løfter om forretningsmessig ytelse. IT-avdelingen har medansvar. Alle må forstå hvorfor ting må endres og hva deres egen rolle er. Fra i dag har en bedrift bare råd til IT i den grad IT leverer verdi målt etter sitt bidrag til forretningen, avsluttet Hunter.

    Les også:

Til toppen