Slik kan JXTA løse flaskehalser på Internett

Under presentasjonen av JXTA trakk Suns sjefteknolog fram eMikolos PeerSwitch som eksempel på hvordan flaskehalser på Internett kan løses.

Under presentasjonen av JXTA trakk Suns sjefteknolog fram eMikolos PeerSwitch som eksempel på hvordan flaskehalser på Internett kan løses.

Blant alle storstilte visjoner for JXTA og likestilte nettverk - "peer to peer" eller "P2P" - viser det lille nystartede programvarehuset eMikolo Networks hvordan P2P-applikasjoner kan løse dagens problemer med flaskehalser på Internett.

eMikolo står for et konsept det kaller "software networking", og som nettopp går ut på å definere et nettverk utfra tjenestene likeverdige klienter kan tilby hverandre. Selskapets første produkt heter PeerSwitch. Det er programvare som gjør at din PC henter websider fra den maskinen som den har raskest tilgang til.

Skal du lese en artikkel på digitoday.no, og artikkelen ligger mellomlagret på en annen PC på det samme lokalnettet, hentes den fra denne PC-en, i stedet for fra en sentral server eller en spesialisert proxy.

For å være effektiv, forutsetter denne ordningen at alle i nærmiljøet har en PeerSwitch og er villige til å dele sine midlertidige lagre av websider med hverandre. I JXTA-terminologi betyr det at klientene averterer tjenesten "jeg kan dele websider", og at applikasjonen har en algoritme for å velge hvor den skal henvende seg i et konkret tilfelle.

På JavaOne-konferansen denne uken, demonstrerte JXTA-evangelisten, Suns teknologisjef Bill Joy, hvordan en slik tjeneste kan raffineres slik at den ikke bare henter deler av samme webside fra ulike kilder, men også ulike deler av samme videofil fra ulike tjenestevillige klienter.

Denne teknologien bærer i seg et løfte om sterk reduksjon av faren for overbelastning når tjenestene på en server plutselig mottar et overveldende antall henvendelser. Jo flere klienter med PeerSwtich, jo flere kilder til den opprinnelige tjenesten. Det allmenne ved dette er at JXTA-tjenester kan forventes å skalére seg selv.

Til toppen