Slik kan Linux bli stort på PC

Novell satser riktig, mener Gartner, men her er hva som må til før Linux kan konkurrere med Windows og Office:

Novell satser riktig, mener Gartner, men her er hva som må til før Linux kan konkurrere med Windows og Office:

Novells kjøp av Linux-distributøren Suse og programvareselskapet Ximian kan gir håp om at Linux kan bli en reell konkurrent til Microsofts Windows og Office, skriver Gartner i en ny analyse.

Gartner påpeker to hovedfaktorer som bremser bruken av Linux på PCer: Kostnaden av å bytte og manglende kompatibilitet - skal selskaper bytte over, må de få åpnet opp alle sine Office-dokumenter uten direkte feil. Dette er utfordringer Novell kjenner godt fra 10 år tilbake da selskapet tapte med sine DR-DOS og WordPerfect-pakker mot Microsoft.

Novell har lært og samarbeider nå med åpen kildekode-miljøene i stedet for å forsøke å kapre mest mulig selv med et sololøp, mener Gartner. Med å smelte sammen Suse og Ximian, får Novell et slagkraftig konkurrent til Windows, med blant annet et operativsystem, en kontorprogramsamling og administrasjonssystemer. Novell har også forstått at de må sikte seg mot brukere med begrenset behov og bygge seg opp mot behovene til mer generelle bruker senere.

Novell har også forstått at de må ha en referansekunde og siden ingen store selskaper har byttet til Linux, skal Novell nå gjenta en kjent knep i IT-bransjen. Selskapet skal - helt riktig, mener Gartner - bli sin egen referansekunde ved å gjøre som de sier. Novell har kastet ut all Office i sitt selskapet og halvparten av alle de ansatte bytter til Linux i løpet av året.

Novell skal forsøke å bruke OpenOffice internt og Adobe Acrobats PDF-format når man skal sende fra seg noe. Men de fleste kunder vil nok ønske seg en mer vanlig referansekunde før de tror de kan kopiere Linux-suksesser.

Simplification

Gartner påpeker at de små forskjellene mellom de grafiske grensesnittene Gnome og KDE gjør at Linux på skrivebordet ikke er helt standardisert. Mange selskaper er redd for å velge feil og se at et av de andre blir en standard. Novell forsøker derfor gjennom freedesktop.org å samle KDE og Gnome til en helt spikret standard, men for å lykkes må Novell få med seg Red Hat, mener Gartner.

Novell har også en god del integrasjonsarbeid mellom Suse og Ximian foran seg - dette vil ikke være ferdig før høsten 2005, mener Gartner.

Men hovedutfordringen for Linux på PCer er klar, skriver Gartner: Det er kompatibilitet med Office-formatene, noe som ikke er enkelt siden Office-formatene er eid av Microsoft. Og nesten er ikke bra nok. Her er hva OpenOffice ikke klarer:

- Kjøre eller konverterer VBA macroer

- Åpne passord-beskyttede dokumenter

- Åpne regneark med mer enn 32.000 rader og formatere dem likt

Microsoft vil dessuten kunne endre sine filformater over tid for å gjøre emigrasjon og sameksistens vanskeligere, påpeker Gartner. Selv om man løser kompatibilitetsproblemene, må OpenOffice/StarOffice tilby noe mer. Gartner tror PDF-formatet vil bli dominerende og at muligheter for å skape og redigere PDF-filer kanskje kan være en viktig mulighet som kan lokke bedrifter til OpenOffice/StarOffice.

De neste 12 månedene vil avgjøre mye. Da vil man få se erfaringene til de første bedriftene som bytter over og hvordan dette fungerer, konkluderer Gartner.

Til toppen