Slik kan mobil surfing bli en gullgruve

Microsoft-avlegger ZenZui har utviklet en helt ny måte å tilby rikt og aktuelt innhold til mobiler.

Slik kan mobil surfing bli en gullgruve

Microsoft-avlegger ZenZui har utviklet en helt ny måte å tilby rikt og aktuelt innhold til mobiler.

Et forskningsprosjekt i Microsoft har avfødt et nytt selskap, ZenZui, med helt nye ideer på hvordan mobilt innhold kan leveres slik at brukere, operatører, tjenesteytere og innholdsleverandører blir mest mulig fornøyd.

ZenZui ble i dag utskilt som selvstendig selskap, med 12 millioner dollar i venture-kapital. Microsoft beholder en andel i selskapet, og rettighetene til teknologien.

Ideen til ZenZui er å dekke skjermen til en mobiltelefon med et antall ikoner – kalt «tiles», det vil si «fliser» – som hver representerer en bestemt tjeneste eller innhold.

Skjermen kan vise én, fire, 16 eller 36 fliser om gangen.

På mobiler med trykkfølsom skjerm, brukes tommelen eller en annen finger til å velge flis. På andre mobiler brukes pil- og «ok»-tastene.

Zui står for «zooming user interface», ut fra at man «zoomer» inn på innholdet: Fra 36 til 16 til fire til én flis, til den tjenesten man ønsker.

Tjenesten som leveres i en flis, kan underlegges ulike typer tilpasninger. Disse kan være individuelle, ved at brukeren angir egne preferanser. De kan også være stedsbetinget: En værmeldingstjeneste kan innstilles på automatisk å sanse hvor brukeren befinner seg, og oppgir det lokale varslet. En spisestedtjeneste kan også tenkes innstilt slik den gir en oversikt over de nærmeste kafeene og restaurantene. En traffikopplysningstjeneste vil kunne gi oppdatert informasjon tilpasset hvor man befinner seg, om ulykker, forsinkelser på buss og trikk, og så videre.

Felles for ZenZui-tilpassede tjenester, er at de oppdateres løpende og umerket i bakgrunnen. Innholdet er med andre ord alltid oppdatert i det man «zoomer» inn på en «flis». Med for eksempel digi.no som ZenZui-tjeneste, vil man alltid få opp den ferskeste utgaven av nyhetstjenesten straks man åpner digi.no-flisen.

Det er denne oppdateringen over mobile forbindelser som er nøkkelteknologien bak ZenZui.

Forretningsmodellen til ZenZui er annonseorientert. Selskapet søker partnerskap med operatører, tjenesteytere, innholdsleverandører og annonsører, slik at de kan få på plass et så bredt utvalg av fliser som mulig. Siden flisene er personlig tilpasset av brukerne, og siden tjenestene også kan gjøres stedsavhengige, ser ZenZui for seg at annonsene kan utformes slik at de også får en høy verdi for brukerne. Annonsering over ZenZui kan med andre ord bli svært effektiv. ZenZui antyder at innholdsleverandører som lager god fliser, kan få hjelp til å finne annonsører.

En annen del av forretningsmodellen til ZenZui er provisjon: Dersom en flis kan utløse en transaksjon, for eksempel kjøp av en reise eller en kinobillett, ser ZenZui en andel til seg selv.

I dag er ZenZui i en svært tidlig fase: Tjenestene er i beta, og det tilbys bare et begrenset antall fliser, til brukere i USA. Det er i skrivende stund ikke mulig å laste klienten direkte fra selskapets nettsted.

ZenZui ser for seg at partnere publiserer fliser til selskapets «økosystem», og at brukerne velger derfra. Man kan selvfølgelig også tenke seg en egen flis som informerer om nye fliser innen et bestemt interessefelt. En utviklerpakke for å lage ZenZui-fliser skal gjøres tilgjengelig i løpet av sommeren.

Til toppen