Slik kan server-kostnadene kuttes

Ta i bruk ny klynge- og gridteknologi, det redusere server-budsjettet dramatisk, mener Gartner.

Ta i bruk ny klynge- og gridteknologi, det redusere server-budsjettet dramatisk, mener Gartner.

Det store analyseselskapet Gartner har offentliggjort en lengre analyse der selskapet råder sine kunder til en total gjennomgang av måten de kjøper og drifter sine servere på. For Gartner mener at server-bransjen nå går inn i omleggingsfase.

Hittil har de fleste selskaper kjøpt enten mindre Intel eller større Unix-servere og utstyrt dem med en applikasjon hver. Dette har skapt store server-parker med lavt utnyttede kapasistet, for alle har sikret seg for fremtidige økte krav og plutselige belastningstopper.

Teknologier for å klynger, virtualisering og såkalte grid vil endre denne modellen. Med slike teknologier fra blant annet IBM, HP, Microsoft og Oracle, kan man bruke store grupper blad eller rack-server som en felles stor, virtuell server. Systemene som fordeler arbeidsoppgaver, lagring og belastninger automatisk er nå blitt modne, mener analyseselskapet.

Innen 2008, vil de nye teknologiene løfte den gjennomsnittelige utnyttelsen av prosessorene i serverne løftes fra dagens 15-25 prosent til over 40 prosent. Dette vil gi store utslag i innkjøpspris, men det største besparelsen kommer i form av forenklet drift.

Mulighetene for fellesadminstrasjon av mange småserver utfordrer nå stormaskiner og kostbare, multiprosessormaskiner fra leverandører som IBM, HP og Sun stadig sterkere.

Gartner påpeker dog at store, multiprosessor-maskiner for en del arbeidsoppgaver fremdeles er bedre, blant annet funksjonalitet for rollback og loggføring. Leverandører av slike systemer må bli ærligere på hvilke oppgaver multiprosessor-maskiner er bedre på.

Gartner understreker også at bladservere fremdeles ikke er ferdig utviklet som en standard, noe som kan øke risikone for et totalbytte. Man bør derfor ha beregne å tjene inn investering på tre år, råder Gartner. Utvalget av programvare for klynger er også en faktor.

Uansett om og når man velger å bytte til klynge/virtualiseringsteknologi, påpeker Gartner at den store bytte i server-teknologi øker risikoen for at din programvareleverandør forsvinner, enten gjennom oppkjøp eller konkurs. For ikke alle leverandører vil takle delingen i markedet.

Gartner råder kunders om skal over på klyngeteknologi å presse hardt på pris, det er mye å hente. Bedrifter bør også vurdere å kjøpe løsninger fra to leverandører for å unngå å bli løst til en.

Kunder bør også konsentrere seg om systemene leverandørene tilbyr for administrasjon og arbeidsdeling. I mangel av klare standarder er disse systemene ofte budet til den samme leverandørens maskinvare.

Det store analyseselskapet har deler også ut et annet interessant råd i forbindelse med serverkjøp:

Gartner råder sine kunder til ikke å kjøpe servere som kan oppgraders med flere prosessorer. Det høres smart ut, men dette er i realiteten dyrt og undersøkelser viser at de færreste bedrifter oppgraderer. Når kravene om økt ytelse melder seg, har prisfallet gjort det billigere å kjøpe nye maskiner.

Til toppen