Slik kan Victor Norman digitalisere kommmunene

Effektiviseringsminister Victor Norman bør legge eNorge-planene til side. Her er konkrete råd fra Ergo Group-eide Ephorma.

Effektiviseringsminister Victor Norman bør legge eNorge-planene til side. Her er konkrete råd fra Ergo Group-eide Ephorma.

Ephorma AS, eid av ErgoGroup AS, er et av landets største IT-leverandører til offentlig sektor. Selskapet sjef Svein H. Syversen retter nå kritikk mot den manglende koordineringen i digitaliseringen av offentlig sektor i Norge.

Han mener at intensjonene bak eNorge-planene flere regjeringer har lagt frem stort sett har vært bra, men at det tar for lang tid og at det ikke er mange nok konkrete tiltak som hjelper de offentlige etatene i sitt arbeid.

- Det har ikke blitt noen store statlige prosjekter. Det er kommunene og enkeltpersoner som rådmenn og ordførere som er drivkreftene. Men kommunene er små og mange. Dette øker behovet for koordinering og rådgivning, sier Syversen til digi.no.

Han peker på at en vanlig kommune kanskje har 3000-4000 innbyggere og ikke helt på egen håbd har ressurser til å kartlegge, tilpasse og bygge løsninger. Han forteller at de fleste kommuner planlegger outsourcing eller samarbeid med andre kommuner.

Her er hans råd til "effektiviseringsminister" Victor D. Norman for å få fart på digitaliseringen av skjemaveldet og det offentlige byråkratiet.

- Det begynner å dukke opp mange løsninger, prosjekter og metoder for å koble kommuner til Internett, men det er vanskelig for den enkelte kommune å skaffe seg oversikt over hva som er tilgjengelig, sier Syversen.

- Vi trenger mer penger til utvikling og testing av systemer. Vi er helt i startfasen for e-forvaltning, men en kommune på 3000-4000 innbyggere har ikke råd til å utvikle og prøve nye løsninger, noe som gjør at altfor mange skyver utfordringene foran seg.

For å effektivisere informasjonsinnhenting og anbudsprosesser, ønsker Syversen seg en statlig utarbeidet oversikt over prosjekter og løsninger. Man trenger ikke en sertifiseringsløsning, mener han.

- I dag gjør regjeringen det litt motsatt. De strammer inn de kommunale budsjettene for å presse kommunene til endringer, men gir liten hjelp til hvordan det skal gjennomføres, mener Ephorma-sjefen.

Han ser også behovet for å skape noen tekniske standarder. For målet i det fjerne er klart - å koble alle kommunene og statlige etater sammen.

Ephorma-sjefen mener at en av regjeringens viktigste oppgaver er å skape forståelse for at innføring av selvbetjening og digitale saksbehandlingssystemer gjøres for å effektivisere. Et av målene er lavere kostnader gjennom færre stillinger i administrasjon og flere i operative tjenester.

Han mener også at regjeringen nå også må sette krav til alle kommuner.

- Det er enorm forskjell mellom kommunene. Noen har kommet langt, men mange stritter imot og har ikke gjort noe - altfor mange småkonger motsetter seg endringer. Regjeringen må kreve at alle kommuner utvikler en e-forvaltningsplan med tidsfrister og mål for besparelser. De bør dessuten oppfordre til samarbeid - det blir dyrt og tungt hvis hver kommune skal arbeide alene.

Les også:

Til toppen