Slik legger du katastrofeplaner

Her er Gartners råd for å lage planer og backup-systemer som vil redde deg fra katastrofer.

Her er Gartners råd for å lage planer og backup-systemer som vil redde deg fra katastrofer.

Etter hvert som IT-systemene har blitt ryggraden i stadig flere bedrifter, skjerpes kravene til oppetid, også etter en katastrofe. En nedtid på et døgn eller to vil få enorme konsekvenser.

Analyseselskapet Gartner har i en fersk analyse gått gjennom utviklingen og viser hvordan kravene til kort nedtid henger sammen med pris.

Ifølge Gartner har bare tre av fire store bedrifter en grundig havariplan for hva de skal gjøre dersom hele bygg brenner ned, flere sentrale medlemmer av staben forsvinner eller noe annet katastrofalt skulle skje med IT-systemene.

Gartner påpeker at kravene har økt siden starten på 1990-tallet da bedrifter kunne leve med to til tre døgn med nedtid på sine sentrale systemer. Dette ble bedret under arbeidet med år 2000-problemet. Større bedrifter har nå som mål å være på luften etter fire til 24 timer etter en større ulykke eller feil, men dette er for lenge, mener Gartner.

Her i Norge er trolig situasjonen verre fordi svært få mindre og mellomstore bedrifter har tenkt gjennom problemet og lagt planer.

Selv om mange kanskje har tenkt på harddiskhavarier og tyveri, mener Gartner at flertallet undervurder mulighetene. Hva som vil skje dersom sentrale folk faller fra eller at hele bygg for eksempel brenner opp? Da hjelper det lite å ha flere servere i samme rom eller å ha sikkerhetskopier på serverrommet, påpeker analyseselskapet.

Hvor raskt du bør være opp igjen etter forskjellige typer havarier, varierer blant annet med bedriftens bruk av IT-systemer. Har du kunder som handler og logger data på dine systemer, haster det mer enn om du primært bruker Office og e-post, påpeker Gartner. Graden av akseptabelt datatap varierer også – mange selskaper kan leve med å hente tilbake en backup fra sist natt, men dette går ikke i en bank.

I tillegg er det selvfølgelig et spørsmål om pris – jo raskere du har krav om å være tilbake, jo mer koster det. Å være forbredt på et havari koster også i form at trening. For det er bare én måte å sikre seg at løsningene fungerer når du virkelig trenger dem, påpeker Gartner: Teste, teste og teste.

Bedrifter må derfor utrede konsekvenser av ulike havarier og utrede sine behov for å lage en plan og investere riktig. Investeringene går på både innkjøp av eget utstyr og personell, men ikke minst service-avtalene man har med eksterne leverandører av både datalinjer og drift.

Med denne grafen illustrerer Gartner sammenhengen mellom krav til lave nedtider og hva de ulike teknologien koster.

Fulle reserveløsninger som står standby, eller klynger som fordeler belastningen med utstyr på forskjellige lokasjoner er det dyreste, men også det sikreste. Da kan man redusere nedtid til minutter selv ved alvorlige havarier eller brann.

Speiling med servere som kopierer hverandre er enklere, men gir typisk 15-30 minutter nedtid dersom primærløsningen faller sammen.

Enklere systemer kan bruke log/journal for å gjenskape data etter et havari, men dette kan fort ta 12 til 24 timer. Bruker du standard backuper, kanskje en gang i døgnet, kan det for ta noen dager før alt er på plass og virker som før et brudd.

Til toppen