Slik løser du konflikter på jobben

Befinner du deg midt i en konfliktsituasjon? Føler du deg forbigått eller "skviset" ut? Lurer du på om det er deg det er noe galt med? Du er ikke alene.

Befinner du deg midt i en konfliktsituasjon? Føler du deg forbigått eller "skviset" ut? Lurer du på om det er deg det er noe galt med? Du er ikke alene.

En leser skriver:
"Jeg ønsker meg at du tar opp problemer med det å bli utelukket fra informasjon og aktiviteter. Jeg har opplevd dette og har brukt mye krefter på å finne en god måte å takle det på. Jeg oppfatter at det tar ganske lang tid å oppdage hva som skjer når man ikke blir informert om ting (eller får vite om dem i etterkant, når det er for sent): først virker det tilfeldig, så føler man seg litt paranoid og litt dum (er det noe i veien med meg, hvorfor blir ikke jeg informert/invitert), så blir man veldig mistenksom og bruker mye tid og krefter på egen usikkerhet og selvtillit, så blir man kanskje ganske sint ..."

Dette er et eksempel på hvordan problemer kan bygge seg opp på jobben. Det opprinnelige problemet ser ut til å være informasjonsflyten i avdelingen. Dette er tydeligvis et område som leseren mener ikke er godt nok ivaretatt. Dette er kanskje det vanligste problemet man støter på i alle organisasjoner. I tillegg kan det nevnes at mange av bedriftene innenfor IKT-bransjen er nyetablerte.

Utviklingsmessig er mange av bedriftene på "barnestadiet", og i denne forbindelsen kan de anses å slite de med de tradisjonelle "barnesykdommene". Med dette mener jeg at de ikke har etablert et systematisk opplæringsprogram, de har ikke innført gode nok rutiner for medarbeidsamtaler, og de har i beste fall en stikkordsbasert stillingsinstruks. Informasjonsflyten er preget av slike strukturelle rammebetingelser. En uheldig konsekvens av dette er at individet ofte føler seg forbigått, og selvfølgelig kan ta dette personlig.

Det som imidlertid skjer etter hvert, er at personen begynner å tenke at "det er noe galt med meg". Nå har plutselig personen to problemer. Når ett problem har utviklet seg til to problemer, begynner spiralen ofte å gå, og plutselig sitter man med fire problemer. Til slutt lever man i en problemfylt verden.

Kan vi unngå dette? Det er selvfølgelig ikke mulig å komme med noe entydig svar, men det kan hjelpe å skille mellom forskjellige typer problemer. Slik kan man investere energi i det man selv mener er hovedproblemet. Hovedproblemet i denne avdelingen ser ut til å være informasjonsflyten. Som sagt er det ikke uvanlig at man tror det er en selv det er noe galt med, og ofte går mange rundt med en slik følelse uten at de er klar over at også andre har den samme opplevelsen.

Til leseren vil jeg gi disse rådene:
  • Finn ut hva som er hovedproblemet, og jobb med det. Forsøk å unngå å knytte andre problemer til hovedproblemet.
  • Ta utgangspunkt i at det ikke er noe galt med deg selv, eller med systemet for den saks skyld. Unngå angrep og forsvarssamtaler. Det ligger en utfordring for alle i å bedre kommunikasjonen i bedriften.
  • Ikke tvil på deg selv, men ansvarliggjør deg selv. Ta opp problemstillingen i riktig forum slik at din mening er åpen for alle, for eksempel i medarbeidersamtaler, avdelingsmøter og lignende.
Flere råd fra Leo finner du her:
Slik takler du kritikk fra kolleger

Til toppen