Slik lykkes du med e-post i markedsføringen

Webdagene økte fra 70 til 350 deltagere, og eposten får stor del av æren.

Karl Philip Lund fra IXD og Ricky Sookermany fra kursarrangøren Confex har lykkes med e-postmarkedsføring.
Karl Philip Lund fra IXD og Ricky Sookermany fra kursarrangøren Confex har lykkes med e-postmarkedsføring.

Webdagene økte fra 70 til 350 deltagere, og eposten får stor del av æren.

Seminarer og kundearrangementer koster bedriftene store penger og mange setter av flere millioner kroner på sitt markedsføringsbudsjett til slike formål.

Bedrifter må sette av penger til fordragsholdere som krever alt fra 5.000 til 100.000 kroner. I tillegg skal det betales for kursstedet, hotell, overnatting, reiser og mat. I forrige uke avviklet Netlife Research og IxD seminaret Webdagene - ikke bare til selvkost - men med en pen gevinst.

I det store og hele skjedde markedsføringen gjennom e-post eller blogging. Begge kanalene er gratis.

Arrangementet Webdagene har vokst fra 70 deltakere i 2006 til 350 i dag når man inkluderer sponsorer og utstillere. Med en kursavgift på 10.000 kroner og 258 betalende deltakere, klarte kursarrangørene å få inn rundt 2,5 millioner kroner i kursinntekter. Uten å bruke en krone på markedsføring.

Brukervennlighetsekspert Synve Røine i Netlife Research understreker at kurs på ingen måte skal være melkekuen til arrangørene, men er stolt over at de har klart å bruke egen medisin.

Kjente innholdsguruer som Eric Reiss, Gerry McGovern og BJ Fogg var leid inn som foredragsholdere.

I tillegg til å sende invitasjon til seminaret på e-post, benyttet arrangøreren sine egne bloggsteder iallenkelhet og kuttisme.

Under webdagene snakket Karl Philip Lund fra IXD også om hvordan kursarrangøren Confex har lykkes med e-postmarkedsføring. Sammen med Ricky Sookermany fra Confex ble deltakerne kurset på hvordan man kan overføre spisskompetanse innen markedsføring av kurs via tradisjonell DM til effektiv bruk av e-post.

25 prosent av de som følger årets konferanse har fått epost om Webdagene, klikket på registreringslinken og registrert seg. På spørsmål til salen om noen følte de hadde fått for mange epost om Webdagene var det bare to-tre hender i været.

På bloggen iallenkelhet har Karl Philip lagt en punktliste på hvordan man kan få gjennomslag for e-postmarkedsføring i organisjonen:

  • Oppgi tydelige mål: Ved å sette mål har man lettere for å se hva som fungerer og måle om man har nådd det man ønsker.
  • Bygg kompetanse: Folk med kompetanse vil få gjennomslag i en organisasjon som verdsetter kompetanse. Hvis ikke du har kompetanse sørg for at du opparbeider deg kompetanse.
  • Del suksesshistorier: Ved å dele suksesshistorier skapes en god sirkel hvor man også setter seg selv i posisjon hvor man skal leve opp til historiene.

    Fortell hva konkurrentene gjør: Fortell hva konkurrentene gjør, hva vi burde gjort og eventuelt hvorfor vi ikke gjør det.

  • Tilby å lage et «case studie» eller «pilot»: Det er mye enklere å få gjennomslag for en pilot eller et case studie, enn å kalle det et stort prosjekt. Det er bare en test gjør det mindre farlig og ressurskrevende, dessuten får man kompetanse og forhåpentligvis suksesshistorier.
  • Bruk webanalyse: Slik får du den dataen du trenger for å avgjøre hvordan du ligger an. Quick-wins: Gjør små, enkle endringer som fungerer raskt. Disse kan du referere til, samtidig som det gir følelse av måloppnåelse med små grep.

Bloggen viser også hvordan vi kan få tak i e-postadresser.

Confex har bare 27 prosent av alle kunde-epostadresser i databasen sin, må begynne med å skaffe resten. De sender ut nyhetsbrev gjennom et enkelt skjema hvor de ber om epostadresse og hva mottakeren er interessert i informasjon om.

Hva skal vi sende til hvem? Confex prøver spisse nedslaget ved å samle aktuelle kurs for å få opp relevansen på treffene. Gjennom å bruke tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere bedre finner de ut hva de kan tenke seg mer å lære mer om. I tillegg er det viktig å tenke dagsaktuelle tema. Når VG skriver at 1 av 3 er dårlige i data, sender de ut e-post med kurstilbud relatert til dette.

Hvor ofte skal vi sende? E-post er gratis markedsføring, det står for 8 prosent av omsetningen til Confex. Men omsetningen ti-dobles ikke av ti-doblet satsing på e-post. Det gjelder å finne en gylden middelvei, være høflig og ikke bryte lover. De vil nå forsøke å sette en kostnad per epost for å begrense utsendingene, samtidig får de bedre kostnadskontroll på dette arbeidet. Karl Philip føyer til at en av hovedmålsetningene for Webdagene var «hvor lite kan vi sende ut og allikevel fylle opp salen?»

Hvordan skal vi sende? Når det gjelder epostsystem er det viktig å vite hva brukerne egentlig trenger, det er ikke ett system som passer alle. Det finnes utall systemer med varierende implementeringsgrad - finn ett som passer best for dere.

Karl Philip snakker om hendelsesutløste e-poster. En e-post-bekreftelse åpnes av 70 prosent innen en time etter den er sendt ut. Det er kraftig kommunikasjon. Det finnes flere typer hendelsesutløst kommunikasjon, og forteller om at SAS sendte ham SMS kvelden før et tidlig fly og forteller det er kansellert, men at han er booket om på et senere fly. Det kansellerte flyet blir dermed en positiv opplevelse.

    Les også:

Til toppen