Slik lykkes nettbutikkene

Tre IT-studenter har i sin diplomoppgave kommet frem til at brukervennlighet, gode navigasjonsmekanismer, personlig profil og troverdighet i markedet er de viktigste faktorene for at en nettbutikk skal lykkes.

Tre IT-studenter har i sin diplomoppgave kommet frem til at brukervennlighet, gode navigasjonsmekanismer, personlig profil og troverdighet i markedet er de viktigste faktorene for at en nettbutikk skal lykkes.

Hvordan få skeptiske nordmenn til å handle mer via internett? Tre IT-studenter har gått sammen for å finne svar på dette. Linda Christin Pedersen, Torbjørn Troldmyr og Hilde Bråthen har i sin diplomoppgave for Den Polytekniske Høgskolen, skissert åtte suksesskriterier som kan gjøre netthandel mer populært.

- Nordmenn er skeptiske til å handle på nettet. De fleste foretrekker å kikke på produktene på nettet, såkalt windows-shopping, men kjøpet gjør de i butikken. Vi tror tillit og troverdighet er to hovedkriterier for å øke netthandelen, uttaler Pedersen i en pressemelding.

Kriteriene studentene har kommet frem til er for det første at nettbutikken må fokusere på løsningens innhold, som bør være kort, oppdatert, presis og fri for skrivefeil.

Det andre kriteriet er gode navigasjonsmekanismer, som innebærer at linkene skal kunne fortelle brukeren hvor han er, hvor han har vært og hvor han skal gå. Det er også viktig å ha fokus på design.

Studentene mener det er viktig at nettbutikkene har en personlig profil slik at løsningen kan tilpasse seg den enkelte kundes behov. I tillegg må troverdighet opparbeides ved at nettbutikkene opererer på en seriøs måte.

For å få skeptiske nordmenn til å handle via Internett tror studentene det er viktig å fokusere på kundenes trygghetsfølelse. En måte å gjøre dette på er å ha klart definerte lover og regler som omhandler blant annet sikkerhet og personvern.

Til sist bør nettbutikken være "synlig" for kunden. Man bør, ifølge studentene, vise at bedriften har et fysisk lokale ved å angi bedriftens kontaktadresse, og i tillegg la det være lett for kunden å kontakte bedriften via e-post.

Studentene råder også nettbutikker til å ikke bli for personlige. - Be om minst mulig personlig informasjon fra kunden. Innhent ytterligere informasjon etter at kjøpet er fullført, oppfordrer de.

Gautam Ghosh, som arbeider med utvikling av e-handelsløsninger i Objectware AS, uttaler i pressemeldingen at det er svært viktig at temaet brukervennlighet blir belyst.

- Brukervennlighet er en av de viktigste faktorer som skiller gode nettbutikker fra dårlige. Flere og flere nettentreprenører innser dette, sier Ghosh.

Han mener det er svært viktig at man setter seg inn i nettkundens situasjon for å finne ut hva som tenner kjøpelysten og hva som hemmer den.

- Skepsis til å handle på nettet skyldes flere faktorer; blant annet feil i leveranser, uoversiktlige priser, urimelige opplysningskrav fra nettbutikkene (som for eksempel å måtte oppgi antall medlemmer i husstanden). Direkte brukerfiendtlige løsninger og dårlig logistikk kan også være faktorer som gjør folk negative til nettkjøp.

Til toppen