Slik sier du opp dine ansatte

Hva gjør du når du er nødt til å si opp en eller flere av dine ansatte? Hva skal sies og hvordan? "Donald-metoden" er ikke å foretrekke.

Hva gjør du når du er nødt til å si opp en eller flere av dine ansatte? Hva skal sies og hvordan? "Donald-metoden" er ikke å foretrekke.

Det har vært stille rundt dette temaet den siste tiden. Alle snakker om rekruttering - hvordan skaffe seg og beholde de beste hodene? Lønnsvekst og opsjonsordninger er et daglig tema i mediene. Karriéretjenester og rekrutteringstjenester finnes i stort monn.

Men medaljen har en bakside, og iblant er det nødvendig med oppsigelser skal budsjettene holdes. Det er ingen enkel sak å si opp ansatte. Her følger noen råd fra hodejeger Gunnar Krogh-Tonning i Fine Selection.

Det første du som arbeidsgiver må tenke på, er arbeidstakerens bakgrunn. Hva er grunnlaget for oppsigelsen? Hvilken stilling, lønn og alder har vedkommende? Hvordan er den ansattes helsetilstand? Økonomiske forhold? Familieforhold?

Krogh-Tonning mener man bør ha legehjelp for hånden om nødvendig. En oppsigelse kan være tung å takle for mange.

Husk også på hva slags arbeidsinnsats den ansatte har gjort, og hvordan vedkommende best kan tilpasse seg i ny jobb. Og tenk over forventet reaksjon til avgjørelsen.

Et annet viktig punkt er oppsigelsesbetingelser.

 • Lovfestede ytelser (oppsigelsesfrist, fortsatt mottak av støtte, feriepenger, pensjon).
 • Rettsgyldig oppsigelse (eller lønnskompensasjon).
 • Brev som beskriver betingelsene for avgang og sluttavtalen (gå eventuelt gjennom dette med juridisk bistand).
 • Karriérerådgivning (uavhengig av de økonomiske betingelsene).
 • Umiddelbar avgang (kan gå umiddelbart).

Det vanskeligste for en arbeidsgiver er kanskje å meddele avgjørelsen.

 • Forberedelse: utarbeid manus og gå eventuelt gjennom dette med en karriérerådgiver.
 • Når: tidlig i uken, sent på dagen. Unngå følsomme datoer.
 • Hvor: personlige omgivelser, som arbeidstakerens kontor eller et nøytralt møterom.
 • Hvem: nærmeste overordnede. Vurder behovet for en annen person tilstede.

Når det gjelder hva som skal sies, har Krogh-Tonning disse rådene: Vær kort og kom direkte til poenget. Avgjørelsen er endelig så unngå argumenter eller lengre diskusjoner.

Sentrale punkter som må gjennomgås:

 • Avgjørelse
 • Grunn
 • Støtte (adskillelse, karriererådgivning, referanser osv.)
 • Bedriftens eiendeler (returnøkler, adgangskort, kredittkort, osv.)
 • Personlige eiendeler (foreslå å rydde kontoret etter arbeidstid)

Dersom arbeidsgiver velger å involvere en karriérekonsulent; presenter denne.

Mange ansatte kan ha problemer med å takle en oppsigelse, og for å ivareta sikkerheten bør arbeidsgiver vurdere om det er behov for sikkerhetstiltak

dersom det forekommer voldstrusler. Bestem også hvorvidt kontorryddingen må overvåkes, og stans mandat til å undertegne og tilgang til datasystemer.

Kunngjøringen bør skje uformelt til kollegaer og andre innen og utenfor organisasjonen, og formelt til kunder, oppdragsgivere, leverandører og andre deler av organisasjonen.

Til sist bør arbeidsgiveren forberede seg til å håndtere referansesjekking ved å formulere ordlyden i forkant. - Ta sikte på samsvar mellom hva du og den forhenværende medarbeideren vil si, er Krogh-Tonnings siste råd i denne forbindelse.

Til toppen